Sitedeki Yazılar ve Makaleler

TURGUT ÇİFTÇİ’YE AİT YAZILAR

AKIL, BİLGİ VE SORGULAMAK

 1. Turgut Çiftçi – Akıl ve Duygu Bütünlüğü http://www.hakveadalet.com/akil-duygu-butunlugu
 2. Turgut Çiftçi – Sorgulamak ve Akıl Yürütmek  http://www.hakveadalet.com/sorgulamak-ve-akil-yurutmek
 3. Turgut Çiftçi – Bilgisizlik ve Dini Sorumluluk  http://www.hakveadalet.com/bilgisizlik-ve-dini-sorumluluk
 4. Turgut Çiftçi – En Büyük Zulüm ve Bilgisizlik  http://www.hakveadalet.com/en-buyuk-zulum-ve-bilgisizlik
 5. Turgut Çiftçi – Bilimsel Çalışmalar ve Sanat Ne Zaman Mümkündür?  http://www.hakveadalet.com/bilimsel-calismak
 6. Turgut Çiftçi – Kamus Namustur –Dilin Ahlak ve Dinle İlişkisi  http://www.hakveadalet.com/kamus-namustur
 7. Turgut Çiftçi – İlkesiz İnsanların ve Hukuksuz Toplumun Problem Çözme Biçimi ve Yöntemleri   http://www.hakveadalet.com/cahiliyede-problemcozme
 8. Turgut Çiftçi – Mesaj Ve Üslup http://www.hakveadalet.com/mesaj-ve-uslup
 9. Turgut Çiftçi – İlim ve Alim http://www.hakveadalet.com/ilim-ve-alim
 10. Turgut Çiftçi – Din İstismarı ve Kişisel Sorumluluk    http://www.hakveadalet.com/istismar-sorumluluk
 11. Turgut Çiftçi – Kur’an’da “Aklı Kullanmak” Fiilinin Kullanımı ve Duygusal Davranmak http://www.hakveadalet.com/akli-duygusal
 12. Turgut Çiftçi – Düşünce – İnanç Sistemleri ve Kurallar http://www.hakveadalet.com/din-kurallar
 13. Turgut Çiftçi – Özgürlük ve Barış http://www.hakveadalet.com/ozgurluk-ve-baris
 14. Turgut Çiftçi – Kuşkuları Yaşam Biçimine Dönüştürmeme http://www.hakveadalet.com/sonsuz-kusku-olmaz
 15. Turgut Çiftçi – Evrim Ağacı Soruları: Sekiz Büyük Felsefi Soru http://www.hakveadalet.com/evrim-agaci-sorulari
 16. Turgut Çiftçi – İslamcı, Türkçü ve Atatürkçü Değilim http://www.hakveadalet.com/cu-ist-degilim
 17. Turgut Çiftçi – Felsefe, Tartışma, Safsata ve Din Farkı https://www.hakveadalet.com/felsefe-tartisma-safsata-ve-din-farki
 18. Turgut Çiftçi – Sözün Anlamı, Önemi, Değeri, Ağırlığı ve Gücü https://www.hakveadalet.com/sozun-anlami-onemi-degeri-agirligi-ve-gucu

🎶

AHLAK (ETİK) – HAK VEADALET (TOPLUMSAL YAŞAM)

 1. Turgut Çiftçi – Mahallenin Delisi, Özünde İyi Bir İnsandır  http://www.hakveadalet.com/mahallenin-delisi
 2. Organize Yalan https://www.hakveadalet.com/organize-yalan
 3. Turgut Çiftçi – Yalana Son Vermeden Güven Oluşmaz http://www.hakveadalet.com/yalanasonver
 4. Turgut Çiftçi – Yalansız Bir Dünya İstiyoruz http://www.hakveadalet.com/kurtulus-yalanason
 5. Turgut Çiftçi – Sevgi Nedir, Ne Değildir? http://www.hakveadalet.com/sevgi-nedir-ne-degildir
 6. Turgut Çiftçi – Öfke Yönetimi ve Kontrolü http://www.hakveadalet.com/bilinc-duygu
 7. Turgut Çiftçi – Niyet ve Kararlılık – Pasif İyiden Aktif Kötüye ve Aktif İyiye Yolculuk http://www.hakveadalet.com/aktif-pasifiyi
 8. Turgut Çiftçi – Ahlakın Şartları, Gösterişçi Dindarlık, Takva ve İhlas  http://www.hakveadalet.com/ahlakin-sartlari-gosterisci-dindarlik-takva-ve-ihlas
 9. Turgut Çiftçi – İdealler, Hedefler ve Amaçlı Yaşamak http://www.hakveadalet.com/idealler-hedefler-ve-amacli-yasamak
 10. Turgut Çiftçi – Saygı Zemininden (Düzleminden) Sevgi Çardağına (Hasbahçesine) (Saygı ve Sevgi üzerine) http://www.hakveadalet.com/saygi-zemininden-sevgi-cardagina
 11. Turgut Çiftçi – Hak ve (İlahi)Adalet Bağlamında Evrensel Ahlak  http://www.hakveadalet.com/hak-adalet-ve-ilahi-adalet-baglaminda-evrensel-ahlak
 12. Turgut Çiftçi – Gençlere Öğütler veya Özgürlük Manifestosu (Mezun Öğrencilere Öneriler)  http://www.hakveadalet.com/genclere-ogutler-veya-ozgurluk-manifestosu
 13. Turgut Çiftçi – Kimler uyarılardan rahatsızlık duyar?  http://www.hakveadalet.com/kimler-uyarilar-ve-elestirilerden-rahatsizlik-duyar
 14. Turgut Çiftçi – Önce İnsan Olmak, İslam’ın Neresinde? http://www.hakveadalet.com/once-insan-olmak
 15. Turgut Çiftçi – Kur’an’dan Anne-Baba Üzerine İlahi Mesajlar  http://www.hakveadalet.com/kurandan-anne-baba-uzerine-ilahi-mesajlar
 16. Turgut Çiftçi – Akif’in Yaşamöyküsü, Ahlak ve Din Anlayışı  http://www.hakveadalet.com/akifinhayati
 17. Turgut Çiftçi – Kur’an’da Dürüstlük  http://www.hakveadalet.com/kuranda-durustluk
 18. Turgut Çiftçi – Dürüstlük Nedir, Ne Değildir?  http://www.hakveadalet.com/durustluk-nedir-ne-degildir
 19. Turgut Çiftçi – Dürüstlük Bir Yaşam Biçimi  http://www.hakveadalet.com/durustluk-bir-yasam-bicimi
 20. Turgut Çiftçi – Kur’an’da Örnek İnsanlar ve Elçilerin Genel Özellikleri  http://www.hakveadalet.com/kuranda-ornek-insanlar-ve-elcilerin-genel-ozellikleri
 21. Turgut Çiftçi – Gelenek, Din ve Modernite Düzleminde Kadın  http://www.hakveadalet.com/gelenek-din-ve-modernite-duzleminde-kadin
 22. Turgut Çiftçi – Kadının Konumu – Toplumun İlk Öğretmenleri Analar http://www.hakveadalet.com/analar-ilkogretmendir
 23. Turgut Çiftçi – Lütfen Tutarlı Olalım! Barış – Saygı – Hak Hukuk – Eşitlik – Sanat ve Müzik – Özgürlük http://www.hakveadalet.com/tutarli-feryat
 24. Turgut Çiftçi – İlahi Kültürde Eleştiri Kültürü ve Tövbe  http://www.hakveadalet.com/ilahi-kulturde-elestiri-kulturu
 25. Turgut Çiftçi – Ölümün Düşündürdükleri  http://www.hakveadalet.com/olumun-dusundurdukleri
 26. Turgut Çiftçi – Vicdan – Empati – Ahlak – İlahi Adalet http://www.hakveadalet.com/vicdan-empati
 27. Turgut Çiftçi – Yetmiş İki Millete Bir Gözle Bakmak  http://www.hakveadalet.com/yetmis-iki-millete-bir-gozle-bakmak
 28. Turgut Çiftçi – Toplumsal Bilinç ve Toplumsal Denetim (Sınıf Denetimi Üzerine) http://www.hakveadalet.com/toplumsal-bilinc-ve-toplumsal-denetim
 29. Turgut Çiftçi – Lümpenlik ve Emek-Değer İlişkisi http://www.hakveadalet.com/emek-deger-iliskisi
 30. Turgut Çiftçi – Tavuk Eti Yiyen Sokak Kedisinin Çağrıştırdıkları(Öykü)  http://www.hakveadalet.com/tavuk-eti-yiyen-sokak-kedisinin-cagristirdiklari
 31. Turgut Çiftçi – Ezik Psikolojisi, Medeni ve Değerli Olma  http://www.hakveadalet.com/ezik-psikolojisi-medeni-ve-degerli-olma
 32. Turgut Çiftçi – Çocuk Eğitimi  http://www.hakveadalet.com/cocukegitimi
 33. Turgut Çiftçi – Çocuk Eğitimi: İnsan, Sorumlu ve Sorunlu Varlıktır http://www.hakveadalet.com/insan-sorumlu
 34. Turgut Çiftçi – Çocuklar Neden Ölmektedir?  http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir
 35. Turgut Çiftçi – Çocuklar Genellikle Olumsuz Davranışları Örnek Alır http://www.hakveadalet.com/cocuk-ornek
 36. Turgut Çiftçi – İdeolojik Yaklaşımlarda Tanımlamalar  http://www.hakveadalet.com/ideolojik
 37. Turgut Çiftçi – Umudu Diri Tutmak  http://www.hakveadalet.com/diriumutlar
 38. Turgut Çiftçi – Namusun Cinsiyeti Yoktur – Namus Tek Bir Konuya İndirgenemez http://www.hakveadalet.com/namusun-cinsiyeti-yoktur
 39. Turgut Çiftçi – Elalem Putu  http://www.hakveadalet.com/elalem-putu
 40. Turgut Çiftçi – İçiniz, dışınız kadar pirüpak mı?  http://www.hakveadalet.com/iciniz-disiniz-kadar-pirupak-mi
 41. Turgut Çiftçi – Bütün Genellemeler Yanlış mıdır?  http://www.hakveadalet.com/butun-genellemeler-yanlis-midir
 42. Turgut Çiftçi – Tembellik, Her Türlü Kötülüğün Anasıdır  http://www.hakveadalet.com/tembellik-kotulugun-anasidir
 43. Turgut Çiftçi – Tembellik ve Sevgi Üzerine http://www.hakveadalet.com/tembellik-ve-sevgi-uzerine
 44. Turgut Çiftçi – İnsan Hakları Mücadelesi: Ne Yapabilirim Ki, Ben Tek Kişiyim! http://www.hakveadalet.com/insanhaklari
 45. Turgut Çiftçi – Sorunları Konuşma: Karışma, Fazla Kurcalama!  http://www.hakveadalet.com/konusma-kurcalama
 46. Turgut Çiftçi – Kaynakları Değerlendirmede Üç Çeşit İnsan Tipi  http://www.hakveadalet.com/kaynaklari-degerlendirmede-uc-cesit-insan-tipi
 47. Turgut Çiftçi – İyi ve Uyumlu İnsan Farkı  http://www.hakveadalet.com/iyi-uyum-farki
 48. Turgut Çiftçi – Paylaşım ve Denetlenme Aracı Olarak Sanal Ortamlar  http://www.hakveadalet.com/sanal-ortamlar
 49. Turgut Çiftçi – Analar Toplumun İlk Öğretmenleridir   http://www.hakveadalet.com/analar-ilkogretmendir
 50. Turgut Çiftçi – Sevgi ve Bekleyiş  http://www.hakveadalet.com/sevgi-ve-bekleyis
 51. Turgut Çiftçi – Haberlerden Haberdar Olmayan Araformlar  http://www.hakveadalet.com/haberler
 52. Turgut Çiftçi – Terör Nasıl Sona Erer?  http://www.hakveadalet.com/teror-son
 53. Turgut Çiftçi – Bir Gecenin Anatomisi ve Huzur Bozucular  http://www.hakveadalet.com/huzur-bozucular
 54. Turgut Çiftçi – Çocukça Yaşamlar– Ergence Tepkiler  http://www.hakveadalet.com/ergen-cocuk
 55. Turgut Çiftçi – Oyun Bitince Şah Da, Piyon Da Aynı Kutuya Mı Konur? http://www.hakveadalet.com/oyun-piyon-sah
 56. Turgut Çiftçi – Kişilik Bozuklukları (Derleme) http://www.hakveadalet.com/kisilik-bozukluk
 57. Turgut Çiftçi – Kişilik ve Karakter Üzerine http://www.hakveadalet.com/kisilik-ve-karakter-uzerine
 58. Turgut Çiftçi – “İtirazım Var” Filmine İtirazım Var http://www.hakveadalet.com/itirazimvara-itirazimvar
 59. Turgut Çiftçi – Özün Sözü, Sözün Özü- Özlü Sözler http://www.hakveadalet.com/ozun-sozu-sozun-ozu-ozlu-sozler
 60. Turgut Çiftçi – İnsanca Şiirler http://www.hakveadalet.com/insanca-siirler
 61. Turgut Çiftçi – Sevgi ve Kayıplar (Şiir) http://www.hakveadalet.com/sevgi-ve-kayiplar
 62. Turgut Çiftçi – Elbet Bir Gün, Ve Fakat İnsanca (Şiir) http://www.hakveadalet.com/elbet-bir-gun-ve-fakat-insanca
 63. Turgut Çiftçi – Moda Akımların Rüzgârına Kapılmak http://www.hakveadalet.com/moda-akim
 64. Turgut Çiftçi – Hayat Araçları, Köprüler Kurmak İçindir http://www.hakveadalet.com/araclar-kopruler
 65. Turgut Çiftçi – Ölümler Üzerinden Hayat İnşa Edilmez Ki! (İran) http://www.hakveadalet.com/olum-hayat
 66. Turgut Çiftçi – Din, Hayattan Nasıl Çekilir ve Kula Kulluğa Nasıl Dönüşür? http://www.hakveadalet.com/kula-kulluk-dini
 67. Turgut Çiftçi – Toplumsal Normlar Bağlamında Normal ve Anormal Tutum ve Davranışlar http://www.hakveadalet.com/normal-ve-anormal
 68. Turgut Çiftçi – Bak Dostum! Sorun Değil Çözüm Üret! http://www.hakveadalet.com/bak-dostum-sorun-degil-cozum-uret
 69. Turgut Çiftçi – Ev Sahibi – Misafir Farkı http://www.hakveadalet.com/ev-sahibi-misafir-farki
 70. Turgut Çiftçi – Bilgeler, Kahramanlar, Kuklalar ve Şeytanlaştırılanlar https://www.hakveadalet.com/bilge-kahraman-kukla
 71. Turgut Çiftçi – Ait Olma ve Birey Olma Dengesi https://www.hakveadalet.com/ait-birey-olma-dengesi
 72. Turgut Çiftçi – 1 Mayıs – İşçi Hakları ve Denkleştirici Adalet (Eşitlik) https://www.hakveadalet.com/isci-haklari-veesitlik
 73. Turgut Çiftçi – Kendini Metalaştırmak, Saygınlık ve Ahlaki Değerler İlişkisi https://www.hakveadalet.com/kendini-metalastirmak
 74. Turgut Çiftçi – Sosyete ve Zübük – Sosyete De Neymiş! https://www.hakveadalet.com/sosyete-ve-zubuk
 75. Turgut Çiftçi – Öğretmenler Günü Veya Arkada Hoş Bir Sadâ Bırakmak https://www.hakveadalet.com/ogret-hossada-birak

🎶

DÜŞÜNSEL – İNANÇSAL -FELSEFİK

 1. Turgut Çiftçi – İslam Köleci Sistemi Asla Takdir Etmez https://www.hakveadalet.com/koleci-sistem
 2. Turgut Çiftçi – Adını Temize Çıkarmak (Tesbih – Sübhanallah) http://www.hakveadalet.com/temize-cikarmak-tesbih
 3. Turgut Çiftçi – İnsan Kendinde Güç Vehmedince  http://www.hakveadalet.com/guc-vehmetmek
 4. Turgut Çiftçi – Kader Nedir, Ne Değildir?  http://www.hakveadalet.com/kader_nedir_degildir
 5. Turgut Çiftçi – Evrim Tarihi  http://www.hakveadalet.com/evrim-tarihi
 6. Turgut Çiftçi – Varoluş(Yaratılış) Amacı ve İnsan Olma (Kulluk) Gerekçesi http://www.hakveadalet.com/yaratilis-kulluk
 7. Turgut Çiftçi – Ateizmde Paradigma Sorunu  http://www.hakveadalet.com/ateizmde-paradigma-sorunu
 8. Turgut Çiftçi – Ateistçe Sorular: Çocuklar Neden Ölmektedir ve diğerleri http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir
 9. Turgut Çiftçi – Bir Ateist, Ahlaki Erdemlere Bağlı Müslüman Kadar Erdemli Olabilir mi?  http://www.hakveadalet.com/bir-ateist-ahlaki-erdemlere-bagli-bir-musluman-kadar-erdemli-olabilir-mi
 10. Turgut Çiftçi – Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar?  http://www.hakveadalet.com/ateistler-kimdir-ne-istiyorlar
 11. Turgut Çiftçi – Bir Budist, Ahlaki Erdemlere Bağlı Müslüman Kadar Erdemli Olabilir mi?  http://www.hakveadalet.com/bir-budist-ahlaki-erdemlere-bagli-bir-musluman-kadar-erdemli-olabilir-mi
 12. Turgut Çiftçi – Medya İnsanı Alim Yapar mı? http://www.hakveadalet.com/medya-alim
 13. Turgut Çiftçi – Ahiret (Cennet) İçin mi Çalışmak Gerekiyor ve İlahi Adalet http://www.hakveadalet.com/ahirete-calismak
 14. Turgut Çiftçi – Feryadım! Lütfen Tutarlı Olalım! http://www.hakveadalet.com/tutarli-feryat
 15. Turgut Çiftçi – Allah, Kitabında Kendini Neden Yüceltir, Neden Kendini Büyük Gösterir? https://www.hakveadalet.com/allah-yuceltme
 16. Turgut Çiftçi – Dünya Nimetleri ve Ruhbanlık https://www.hakveadalet.com/ruhbanlik
 17. Turgut Çiftçi – Temel Haklar (Din) ve Bayram Tatilleriyle İlgili Kutsallık Atfedilmiş Kısıtlamalar (Şabat) https://www.hakveadalet.com/temel-haklar-din
 18. Turgut Çiftçi – İlahi Adalet, Yalnızca Ahirette Mi ve İlahi Cezalandırma Mı? https://www.hakveadalet.com/ilahi-adalet-ne

🎶

DİNLER

 1. Turgut Çiftçi – Dinlerde Tanrı Anlayışı  http://www.hakveadalet.com/dinlerde-tanri-anlayisi
 2. Turgut Çiftçi – Çoktanrıcılığın İlkel Tezahürleri ve Samiri’nin Buzağısı http://www.hakveadalet.com/samirininbuzagisi
 3. Turgut Çiftçi – Dinlerin Asli Yapısından Uzaklaşması – Dinler Tarihi (Hinduizm – Yahudilik – Hıristiyanlık – Mecusilik))  http://www.hakveadalet.com/dinlerin-asli-yapisindan-uzaklasmasi-dinler-tarihi
 4. Turgut Çiftçi – Batı’da Cadı(cazi) Avı veya Kadın Düşmanlığı  http://www.hakveadalet.com/kadin-cadi-avi
 5. Turgut Çiftçi – Kudüs Kimindir? Kudüs’ün ve Mekke’nin Statüsü  http://www.hakveadalet.com/kudus-kimindir
 6. Turgut Çiftçi – Hinduizm ve Hindistan http://www.hakveadalet.com/hinduizm-ve-hindistan
 7. Turgut Çiftçi – Hıristiyanların Suçu/Günahı Ne – Kilise Dogmaları ve Mantık İlkeleri http://www.hakveadalet.com/kilise-dogmalari-ve-mantik
 8. Turgut Çiftçi – Demokratik Paradigmayı Güncelleme Arayışları: Epistokrasi https://www.hakveadalet.com/epistokrasi

🎶

POLEMİK KONULARI

 1. Turgut Çiftçi – Hz Aişe Hz Peygamber’le Kaç Yaşında Evlendi?  http://www.hakveadalet.com/hz-aise-hz-peygamberle-kac-yasinda-evlendi
 2. Turgut Çiftçi – Hz Muhammedin Evliliğiyle İlgili Ayetler  http://www.hakveadalet.com/hz-muhammedin-evliligiyle-ilgili-ayetler
 3. Turgut Çiftçi – Alkol ve Domuz Eti Polemiği  http://www.hakveadalet.com/alkol-ve-domuz-eti-polemigi
 4. Turgut Çiftçi – Din Üzerinden Zenginleşmek  http://www.hakveadalet.com/din-uzerinden-zenginlesmek
 5. Turgut Çiftçi – Cennet ve Cehennemin Rasyonel ve Ahlaki Temelleri  http://www.hakveadalet.com/cennet-ve-cehennemin-rasyonel-ve-ahlaki-temelleri
 6. Turgut Çiftçi – Allah’ın Sınaması, İmtihan Etmesi Ne Demektir?  http://www.hakveadalet.com/allahin-sinamasi-imtihan-etmesi-ne-demektir
 7. Turgut Çiftçi – Aracılık ve Şefaatin Anlamı, Getirisi ve Götürüsü  http://www.hakveadalet.com/sefaat-aracilik
 8. Turgut Çiftçi – Çocuk Evliliğini Meşrulaştırma Çabaları  http://www.hakveadalet.com/cocuk-evliligi-mesrulastirma
 9. Turgut Çiftçi – Ömer’in Adaleti ve Ölümündeki Belirsizlikler  http://www.hakveadalet.com/omerin-adaleti
 10. Turgut Çiftçi – Dini Kültürde Hurafe, Batıl İnanç, Büyü Ve Uğursuzluk  http://www.hakveadalet.com/hurafe
 11. Turgut Çiftçi – Dini Kültürde Polemik Konusu Olarak Sanat: Müzik Ve Resim  http://www.hakveadalet.com/din-sanat
 12. Turgut Çiftçi – Evlilik, Boşanma ve Hulle http://www.hakveadalet.com/evlilik
 13. Turgut Çiftçi – Ölüm Olaylarında Telkin, Iskat ve Devir Uygulamaları ve Dayanakları http://www.hakveadalet.com/olum-telkin
 14. Turgut Çiftçi – İmam Rabbaninin Vahdeti Vücud Anlayışı  (Mistik Tez) http://www.hakveadalet.com/imam-rabbaninin-vahdeti-vucud-anlayisi
 15. Turgut Çiftçi – Din ve Büyü – Bilgi ve Güç http://www.hakveadalet.com/din-ve-buyu-bilgi-ve-guc
 16. Turgut Çiftçi – Dinde Gruplaşmalar http://www.hakveadalet.com/dinde-gruplasmalar
 17. Turgut Çiftçi – Kendinden Olmayana Her Türlü Kötülüğü Mübah Ve Meşru Görmek Din İstismarıdır http://www.hakveadalet.com/kendinden-olmayana-her-turlu-kotulugu-mubah-ve-mesru-gormek-din-istismaridir
 18. Turgut Çiftçi – Kur’an ve Nebi Hakkındaki İddialar https://www.hakveadalet.com/kuran-nebi-hk-iddialar
 19. Turgut Çiftçi – Yönetici Nereli Olsun – Halife Kureyş’ten Mi Olmalı? https://www.hakveadalet.com/halife-kureysli-mi-olmali
 20. Turgut Çiftçi – “Mademki Kitap Açıktır, Öyleyse Neden Kitap Yazıyorsunuz, Neden Anlatıyorsunuz!?” Söylemi https://www.hakveadalet.com/mubinkitap

🎶

KUR’AN VE AYETLERİN İNCELENMESİ

 1. Turgut Çiftçi – Kur’an’ı Bilimsel Yöntemlerle İncelemek  http://www.hakveadalet.com/kurani-bilimsel-yontemlerle-incelemek
 2. Turgut Çiftçi – Kur’an’ın Güvenilir (Doğru ve Korunmuş) Kaynak Olması  http://www.hakveadalet.com/kuranin-guvenilir-dogru-ve-korunmus-kaynak-olmasi
 3. Turgut Çiftçi – Kur’an’a Abdestsiz Dokunulur mu?  http://www.hakveadalet.com/kurana-abdestsiz-dokunulur-mu
 4. Turgut Çiftçi – Vakıa Suresi,75-80. Ayetleri (Kur’an’a Abdestli Dokunmaya Dayanak Gösterilen Ayetin İncelenmesi)  http://www.hakveadalet.com/vakia-suresi-75-80-ayetleri
 5. Turgut Çiftçi – Kur’an Sûrelerinin Dizilimi  http://www.hakveadalet.com/kuran-surelerinin-dizilimi
 6. Turgut Çiftçi – Kur’an Ayetlerini İnceleme ve Yasin 40  http://www.hakveadalet.com/kuran-ayetlerini-inceleme-ve-yasin-40
 7. Turgut Çiftçi – Kur’an’da Savaşa Yönelik Ayetler (9/29) ve Savaş Hukuku http://www.hakveadalet.com/kuranda-savasa-yonelik-ayetler-929-ve-savas-hukuku
 8. Turgut Çiftçi – Kur’an’ın Muhatapları Kimlerdir?  http://www.hakveadalet.com/kuran-muhatap
 9. Turgut Çiftçi – Kur’an’ı Anlayıp da N’olcak?  http://www.hakveadalet.com/kuran-anlamak
 10. Turgut Çiftçi – KADR SÛRESİ(97/25) Kadir Gecesi  http://www.hakveadalet.com/kadr-suresi-9725
 11. Turgut Çiftçi – İlk Yasaklar/Günahlar – İnsani ve Ahlaki Standartlar http://www.hakveadalet.com/ilkyasaklar-standartlar

🎶

SİYER – İSLAM TARİHİ

 1. Turgut Çiftçi – Hz Peygamber’i Anlamak ve Anlatmak  http://www.hakveadalet.com/hz-peygamberi-anlamak
 2. Turgut Çiftçi – İslam Tarihi –Mekke Dönemi    http://www.hakveadalet.com/islam-tarihi-mekke-donemi
 3. Turgut Çiftçi – İslam Tarihi –Medine Dönemi   http://www.hakveadalet.com/islam-tarihi-medine-donemi

🎶

DUA – İBADETLER

 1. Turgut Çiftçi – Namaz ve Diğer Zamanlar İçin Sûre ve Dua Örnekleri  http://www.hakveadalet.com/kurandan-sure-dua-ornekleri
 2. Turgut Çiftçi – Allah Bütün İstekleri (Duaları) Kabul Eder mi?  http://www.hakveadalet.com/allah-butun-dualari-kabul-eder-mi
 3. Turgut Çiftçi – Dua Üzerine Notlar  http://www.hakveadalet.com/dua-uzerine-notlar
 4. Turgut Çiftçi – İslam’da Hac –Haccın Mantığı ve Gerekçesi  http://www.hakveadalet.com/islamda-hac
 5. Turgut Çiftçi – Kul Hakkı Bir İnsan Hakkıdır  http://www.hakveadalet.com/kul-hakki-bir-insan-hakkidir
 6. Turgut Çiftçi – Kandil Geceleri  http://www.hakveadalet.com/kandil-geceleri
 7. Turgut Çiftçi – Dua, Namaz ve İbadet  http://www.hakveadalet.com/dua-ve-namaz
 8. Turgut Çiftçi – Esmaül Hüsna  http://www.hakveadalet.com/esmaul-husna-allaha-ait-nitelikler
 9. Turgut Çiftçi – Hamd ve Selam http://www.hakveadalet.com/hamd-ve-selam

🎶

DEMET ÖZKAN’A AİT YAZILAR

 1. Demet Özkan – İyi ki Kur’an var   http://www.hakveadalet.com/iyi-ki-kuran-var
 2. Demet Özkan – Asabiyet: Bakara suresi, 124. ayet üzerine   http://www.hakveadalet.com/asabiyet-bakara-suresi-124
 3. Demet Özkan – Vicdanen Olgunlaşmak veya Körelmek   http://www.hakveadalet.com/vicdanen-olgunlasmak-ve-korelmek
 4. Demet Özkan – Hislerini Rota Edinenler Büyü Dinine Savrulurlar   http://www.hakveadalet.com/hislerini-rota-edinenler-buyu-dinine-savrulurlar
 5. Demet Özkan – Hakikat Arayışı   http://www.hakveadalet.com/hakikat-arayisi
 6. Demet Özkan – Mideyi Değil Vicdanı Doyuracak Amaçlar   http://www.hakveadalet.com/mide-vicdan
 7. Demet Özkan – Kuran’a Göre Siyasetin Temel İlkeleri   http://www.hakveadalet.com/kuranda-toplumsal-ilkeler
 8. Demet Özkan – Emin Beldeler   http://www.hakveadalet.com/emin-beldeler
 9. Demet Özkan – Kitleleri Etkileme ve Yönlendirmede Dinin Rolü   http://www.hakveadalet.com/kitleleri-etkilemede-dinin-rolu
 10. Demet Özkan – Peygamberler “Kutsal”a Dokundu   http://www.hakveadalet.com/peygamberler-kutsala-dokundu
 11. Demet Özkan – Din Konusunda Aklı Kullanmanın Önündeki Engeller   http://www.hakveadalet.com/akil-ve-din
 12. Demet Özkan – Din; Psikolojik, Sosyolojik, Felsefik bir Gerçekliktir   http://www.hakveadalet.com/din-psikolojik-sosyolojik-felsefik-bir-gercekliktir
 13. Demet Özkan – Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek   http://www.hakveadalet.com/allaha-yaklasmak-icin-aracilar-edinmek
 14. Demet Özkan – Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor?  http://www.hakveadalet.com/din-ve-zulum-yan-yana-nasil-gelebiliyor
 15. Demet Özkan – Bir İnsanı Öldüren, Bütün İnsanlığı Öldürmüş Gibi Olur!  http://www.hakveadalet.com/bir-insani-olduren-butun-insanligi-oldurmus-gibi-olur
 16. Demet Özkan – Dini İnançların Delilsiz Dayanaksız Bilgiler Üzerine İnşa Edilmesi  http://www.hakveadalet.com/dini-inanclarin-delilsiz-dayanaksiz-bilgiler-uzerine-insa-edilmesi
 17. Demet Özkan – Zoru Seçmek… Peki Ama Neden?   http://www.hakveadalet.com/zoru-secmek-peki-ama-neden
 18. Demet Özkan – Moda ve Kölelik   http://www.hakveadalet.com/moda-ve-kolelik
 19. Demet Özkan – Yıldızların Düşündürdükleri   http://www.hakveadalet.com/yildizlarin-dusundurdukleri
 20. Demet Özkan – Takım tutar gibi fikir tutmak…  http://www.hakveadalet.com/takim-tutar-gibi-fikir-tutmak%E2%80%A6
 21. Demet Özkan – Takım tutmuyorum işte…    http://www.hakveadalet.com/takim-tutmuyorum-iste
 22. Demet Özkan – Dünyayı Değiştirmeyi Hedefleyin! http://www.hakveadalet.com/dunyayi-degistirmeyi-hedefleyin-6
 23. Demet Özkan – Bilgiye Ne Kadar Değer Veriyoruz? http://www.hakveadalet.com/bilgiye-ne-kadar-deger-veriyoruz
 24. Demet Özkan – Hak ve Adalet Üzerine http://www.hakveadalet.com/hak-ve-adalet-uzerine
 25. Demet Özkan – Kadın Cinayetlerine Hak Vermek http://www.hakveadalet.com/kadin-cinayetlerine-hak-vermek
 26. Demet Özkan – Temiz Çevre http://www.hakveadalet.com/temiz-cevre
 27. Demet Özkan – Doğru Yolu Bulmak http://www.hakveadalet.com/dogru-yolu-bulmak
 28. Demet Özkan – Sağlık ve Kader http://www.hakveadalet.com/saglik-ve-kader

🎶

NARİN ÇİFTÇİ’YE AİT YAZILAR

 1. Narin Çiftçi – Nefesimiz Sayılı Mıdır? http://www.hakveadalet.com/nefesimiz-sayili-mi
 2. Narin Çiftçi – Üzüntü ve Kaygı Arasında İnsan http://www.hakveadalet.com/uzuntu-ve-kaygi-arasinda-insan
 3. Narin Çiftçi – Bırakınız Rahatsız Olsunlar http://www.hakveadalet.com/birakrahatsizolsun
 4. Narin Çiftçi – Satranç Günah mıdır? http://www.hakveadalet.com/satranc-gunah-midir
 5. Narin Çiftçi – Kanmaya ve Kandırılmaya Müsaitlik http://www.hakveadalet.com/kanmaya-kandirmayamusait
 6. Narin Çiftçi – Kader mi Zalim, Ağlarını Ören? http://www.hakveadalet.com/kaderzalimmi
 7. Narin Çiftçi – “YA SİN – EY İNSAN” – Yasin hakkında Dile Getirilmeyenler http://www.hakveadalet.com/ya-sin-ey-insan
 8. Narin Çiftçi – Niyet: Niye Ettiğin http://www.hakveadalet.com/niyet-niye-ettigin
 9. Narin Çiftçi – Evlilik Meselesi http://www.hakveadalet.com/evlilik-meselesi
 10. Narin Çiftçi – Söyledikleriniz Kaderinize Dönüşürse http://www.hakveadalet.com/kaderinize-donusurse

🎶

NEJAT ÖZKAN’A AİT YAZILAR

Nejat Özkan – Kader, Mesuliyeti mi Mecburiyeti mi Getirir? http://www.hakveadalet.com/kaderi-mesuliyet-mecburiyet

Nejat Özkan – BANA KİMSE KARIŞAMAZ (mı)…!  http://www.hakveadalet.com/bana-kimse-karisamaz-mi

Nejat Özkan – HEY SEN ORDA MISIN…???  http://www.hakveadalet.com/hey-sen-orda-misin

🎶

GAMZE ÇİFÇİ’YE AİT YAZILAR

 1. Gamze Çifçi – Kurtuluş Rehberiyle Hayat Yolculuğu http://www.hakveadalet.com/kurtulus-rehberiyle-hayat-yolculugu
 2. Gamze Çifçi – Sen Sarp Yokuş Nedir Bilir Misin?   http://www.hakveadalet.com/sarp-yokus
 3. Gamze Çifçi – Nazar Hak mıdır, Batıl mı?   http://www.hakveadalet.com/nazar-hak-batil
 4. Gamze Çifçi – Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara Ki…   http://www.hakveadalet.com/namaz-kilanlara
 5. Gamze Çifçi – Astroloji Büyük Bir Yalan Mı?    http://www.hakveadalet.com/astroloji-yalani
 6. Gamze Çifçi – Karınca Duasının Düşündürdükleri   http://www.hakveadalet.com/karinca-duasi-dusun
 7. Gamze Çifçi – Beni Olduğum Gibi Kabul Et(me)!   http://www.hakveadalet.com/beni-oldugum-gibi-kabul-etme
 8. Gamze Çifçi – Sevgili Dost – http://www.hakveadalet.com/sevgili-dost

https://okudusunsorgula.blogspot.com/

🎶

ALİ KEMAL YENİDÜNYA’YA AİT YAZILAR

Ali Kemal Yenidünya – Yozlaştırılan İman Meselesine Eleştirel Bir Bakış http://www.hakveadalet.com/yozlasan-iman

Ali Kemal Yenidünya – Bakara 282’yi Anlamak – Bir Erkeğin Sözü, İki Kadının Sözüne mi Eşittir? http://www.hakveadalet.com/borc-sahitlik

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir