Category: Turgut Çiftçi

0

Dinin Genel Hükümleri: Ahlaki Erdemler

Dinin Genel Hükümleri: Ahlaki Erdemler Dinin ana ilkeleri, hukukun evrensel ilkeleri, ahlakın genel ilkeleri değişmez. Sınırlı sayıda da olsa, korunması gereken ana sınırlar vardır. Temel haklar, buna örnektir. Sözgelimi, ♦ Kula kulluk edilmemeli! ♦...

0

Sosyete ve Zübük – Sosyete De Neymiş!

Sosyete ve Zübük – Sosyete De Neymiş! Bugün bana “sosyete” ne demek diye soru soruldu. Fransızca kökenli olan sosyete (La société), Türkçe’de “seçkin toplum” veya “cemiyet” anlamında kullanılıyor. Sosyete, “medeni (uygar) toplumun prototipi” denebilir,...

0

Temel Haklar (Din) ve Bayram Tatilleriyle İlgili Kutsallık Atfedilmiş Kısıtlamalar (Şabat)

TEMEL HAKLAR (DİN) VE BAYRAM TATİLLERİYLE İLGİLİ KUTSALLIK ATFEDİLMİŞ ABARTILI KISITLAMALAR (ŞABAT) Turgut ÇİFTÇİ[1] Günümüzde, Yahudilerin “kurucu ilkeler” olarak inandığı “On Emir (Ten Commandments/ Dekalog)”den dördüncüsü, Şabat ile ilgili kuralı düzenlemektedir. Bayram tatilleriyle ilgili...