1 Mayıs – İşçi Hakları ve Denkleştirici Adalet (Eşitlik)

1 Mayıs İşçi Hakları ve Denkleştirici Adalet (Eşitlik)

DOĞARKEN VE ÖLÜRKEN EŞİTLİK VARKEN, EMPERYAL DUYGULARDAN KAYNAKLANAN DERİN UÇURUMLAR VE AŞILMAZ SURDAN DUVARLAR, KISACA KESKİN SINIFLAR VE SINIF AYRIMCILIĞI ADALET İLKESİNE AYKIRIDIR

Bütün insanlar, eşit biçimde bir anne-babadan doğar; döllenmiş yumurtadan embriyonik süreci tamamlayarak dünyaya gelir. (Hacc, 22/5; Mü’minun, 23/12-15)

Her insanın; yeme, içme, solunum, sindirim, boşaltım gibi biyolojik ihtiyaçları vardır. Kral da olsa, kimsesiz de olsa biyolojik açıdan aralarında hiçbir fark yoktur. Bu, ona, kendisinin ihtiyaç sahibi bir varlık olduğunu bilmesini ve haddini aşmamasını hatırlatır.

Her insanın bilinci ve emeği farklı düzeyde olunca mutlak eşitlik gerçekleşmez elbette; ancak varlıklı kesimle, yoksul kesim arasında keskin bir sınıf ayrımı, arada bir uçurum ve erişilmez-ulaşılmaz surdan duvarlar varsa, bu, açık veya gizli bir sömürünün işaretidir.

Ölürken herkes eşit olarak tek başına ve yanına hiç kimseyi ve hiçbir şey almayarak ölür ve gömülür. (En’am, 6/94; Müddessir, 74/11)

İnsani özellikleriyle eşit doğan bireyler zamanla sınıflara, kastlara bölünürler; analarından özgür ve eşit doğan çocukları, toplum, köleler ve efendiler diye kamplara ayırır.

Doğumdan ölüme kadar sorumlu davranma ve ahlaki erdemleri ayakta tutma dışında üstünlük olamayacağı ve ayrımcılık yapılmaması gerektiği, İslam’ın ana ilkeleri arasında yer almıştır. Hucurat, 49/13; Nahl, 16/72; Nisa, 4/1,135

Doğuştan getirdiğimiz cinsiyet farklılığı veya aynı cinsiyet arasındaki bazı farklılıklar, eşitliği bozan ve üstünlüğü empoze eden unsurlar değil, farklı konularda, birbirlerini tamamlayıcı olarak insanlara lûtfedilen avantajlar ve ayrıcalıklardır. Bu nedenle HAKLARDA EŞİTLİK, DAVALARDA ADALET esastır. Nisa, 4/32 ve Bakara, 2/187

Ayrımcılığın olmadığı bir toplumda herkes hukuk karşısında eşittir; temel haklar ve özgürlüklerden eşit ve adil biçimde yararlanır. Hukukun eşitlik ilkesi bunu gerektirir.

Masumiyet ilkesi gereği, herkes ortada hukuki bir karine olmadıkça masum (suçsuz ve günahsız) kabul edilir. Nisa, 4/135. ayeti, hukuk karşısında ayrımcılık yapmamayı, adil ve eşit davranmayı öngörür.

Yetkilendirme konusunda, Nisa, 4/58 ve Tövbe, 9/71 ayetleri, ayrımcılık yapmadan görevin ve sorumluluğun ehline (uzmanına) verilmesini ve adil olunmasını ilkeselleştirir.

Allah kaynaklardan eşit olarak yararlanılmasını istemiş (Fussilet, 41/10), rızık konusunda eşit paylaşımı övmüş (Nahl, 16/71) ve servetin belli tekellerde toplanmasını kınamıştır. (Haşr, 59/7)

İyilik yapanlar da (Nahl, 16/97), kötülük yapanlar da, yaptığı iyiliğe veya kötülüğe göre değerlendirilir ve bir ayrımcılık yapılmaz (Tövbe, 9/67).

Hiçbir sistemde mutlak özgürlük mümkün olmadığı gibi mutlak eşitlik de mümkün değildir. Tembelle çalışkan, dürüst ile sahtekar ve bunların arasındaki onlarca ton arasında fark vardır. (Nisa, 4/95; Maide, 5/100; Hadid, 57/10; Haşr, 59/20) Bu yüzden İslam, biçimsel eşitlik yerine denkleştirici eşitliği (adaleti) tercih eder.

KUR’AN, KAMU KAYNAKLARININ KAMU’YA HARCANMASINI İSTER

Kur’an, ekonomik gücün kartelleşme ve tekelleşmesini, Kamu menfaatine aykırı bulmuştur:

“İçinizden yalnızca zenginler (sermaye sahipleri) arasında dönüp dolaşan bir devlete (güce, tedavüle, üstünlüğe, erke) dönüşmesin diye kent halklarından alarak Allah’ın, Elçisi’ne (savaş veya başka bir zahmete girmeden bir şekilde, kendiliğinden/ekstradan) lütfettiği (gelirler, servet, mal, sermaye) ne varsa hepsi, Allah’a ve peygambere (halkın yararlanacağı genel kamu hizmetlerine), yakındaki muhtaçlara, yetimlere (kimsesizlere, sahipsizlere), yoksullara ve düşkünlere aittir.” (Haşr, 59/7)

ÇALIŞANLARIN SORUNLARI

İş güvenliğinden kaynaklanan işçi ölümleri, iş kazaları ve sakat kalan işçiler, sigortasız ve güvencesiz çalışan insanlar, işçi ücretleri, insanca ve onurluca yaşamak için çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma saatleri ve izinler, iş güvencesi, istihdam politikası, mesai sorunu, sendikaların işçilerin istismarını denetlemesi, çocukların çalıştırılması, işçilerin biyolojik sağlığını bozacak kimyasal işlerde istihdam edilmeleri,…vb. haklarda eşitlik, davalarda adalet ilkesine dayalı olarak iyileştirilmelidir.

Tüm çalışanların, işçilerin, emekçilerin durumlarının iyileşmesi umuduyla, iyi bayramlar… TÇiftçi 01/05/18

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir