Category: Sanat

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek 1

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek Tarihsel, toplumsal süreç boyunca insanlar, toplumlar, belirli bir dönem içerisinde ve belirli bir olaya, olguya, maddî ve düşünsel bir duruma karşılık gelen simgesel değer taşıyıcı objeler yarattılar....

BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ 0

BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ

JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN “BİLİMLER VE SANATLAR ÜSTÜNE SÖYLEV” ADLI ESERİNDE BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ Ahlak felsefesi, insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenir. İnsan yaşamının değerleri, ilke ve yargıları Ahlak Felsefesinin konularını oluşturur. Ahlak ise, insanların birbirleriyle ya...

Sanat Dallarına Bakış Açımız 0

Sanat Dallarına Bakış Açımız

Sanat Dallarına Bakış Açımız “De ki: ‘Size (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar) güzel sanat yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.” (18/Kehf, 103-104) Sanatı ve sanat kabul...

Ahlaki Değerler ve Sanat 0

Ahlaki Değerler ve Sanat

AHLAKİ DEĞERLER VE SANAT   Babek Osmanoğlu KURBANOV Sanatın eğitici fonksiyonu felsefi fikir tarihinde daima merkezi yerlerden birini tutmuştur. Artık Eski Yunan filozofları sanatın tasnifatı (sınıflandırılması) sorunu ile ilgili felsefı-estetik kavramlarında bu problemi daima...

Teknoloji, Ahlâk, Sanat-Ahmet İnam 0

Teknoloji, Ahlâk, Sanat-Ahmet İnam

Teknoloji, Ahlâk, Sanat Ahmet İnam Bu gün “teknoloji” adını verdiğimiz, sorunlarımızın çözümü için araçlar üretmeye, keşfetmeye, kullanmaya ilişkin çabalarımız, bununla ilgili bilgiler, kuramlar, düşünceler; bilebildiğimizce, bu gezegendeki insan olarak yaşamamızın başlarında “doğallığını” koruyordu. Varolma savaşında,...

BODY WORLDS İstanbulda 0

BODY WORLDS İstanbulda

BODY WORLDS, kendimizi görme biçimimizi dünyada hiçbir müze deneyiminin yapamayacağı şekilde değiştirir. Çığır açan bilim adamı, Dr. Gunther von Hagens’in imza attığı büyüleyici sergiler dünya üzerinde 30 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. BODY...