Author: admin

0

FETİŞİZM ve İLKELLİK – EGEMENLİK İLİŞKİSİ

FETİŞİZM ve İLKELLİK – EGEMENLİK İLİŞKİSİ Tarihsel, toplumsal süreç boyunca insanlar, toplumlar, belirli bir dönem içerisinde ve belirli bir olaya, olguya, maddi ve düşünsel bir duruma karşılık gelen simgesel değerleri yarattılar. Kuşkusuz bir olaya,...

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek 1

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek

Fetiş ve Sanat Tasavvurun Arkasındaki Gerçeği Görmek Tarihsel, toplumsal süreç boyunca insanlar, toplumlar, belirli bir dönem içerisinde ve belirli bir olaya, olguya, maddî ve düşünsel bir duruma karşılık gelen simgesel değer taşıyıcı objeler yarattılar....

0

Ölmüş Firavun’un Cesedi

Ölmüş Firavun’un Cesedi Eski Mısır’da güçten düşen Firavun öldürülürdü. Firavun güçlü olmak zorunda olduğu için, hastalık, felç vs. halinde güçsüz görüneceği ve “tanrılık”özelliği zedeleneceği için öldürülür ve yerine güçlü olan getirilirdi. Firavun güçlü, otoriter ve...

BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ 0

BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ

JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN “BİLİMLER VE SANATLAR ÜSTÜNE SÖYLEV” ADLI ESERİNDE BİLİM-SANAT-ERDEM İLİŞKİSİ Ahlak felsefesi, insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenir. İnsan yaşamının değerleri, ilke ve yargıları Ahlak Felsefesinin konularını oluşturur. Ahlak ise, insanların birbirleriyle ya...

Edebiyat ve Ahlak 0

Edebiyat ve Ahlak

Edebiyat ve Ahlak / Betül COŞKUN Edebiyat, kaynağını toplumdan alır. Kaynağı işleyiş biçimiyle, toplumla yüzleşir. Edebiyatın toplumdan aldığını kendine mahsus yasalarla işliyor oluşu, toplumdan alınan bu kaynağın işleniş biçimini önemli kılar. Çünkü edebiyat sadece toplumu...

Bilim İnsanına Kur’an’dan Öğütler 0

Bilim İnsanına Kur’an’dan Öğütler

Bilim İnsanına Kur’an’dan Öğütler – Murat SÜLÜN Murat SÜLÜN Giriş Kur’an; itikadî, ahlakî ya da hukukî emir-yasak ve tavsiyelerinde, hatta insan realitesine yönelik çeşitli tespitlerinde, ortalama vatandaştan ziyade toplumları sevk ve idare eden kişileri...

KUR’AN VE BİLİM BİLGİ AHLAKI 0

KUR’AN VE BİLİM BİLGİ AHLAKI

KUR’AN VE BİLİM BİLGİ AHLAKI Bilgi, birçok dünya görüşünün perspektifinde farklı boyut kazanmış insanlığın en eski kavramlarından birisidir. “Kutsal bir hediye”, “Tanrıdan çalınmış ateş”, “yenilmiş yasak elma”,  “İnsanın hayatını kolaylaştıran güç.” Binlerce yıldır insanlar...

0

MUHTERİSLERE PANZEHİR: ZÜHD (YENİ)

MUHTERİSLERE PANZEHİR: ZÜHD (YENİ) Kur’an’ı okuyuşumuz, mezar ve tapınak kitabı değil; gerçek hayat kitabı zaviyesinden olduğundan, böyle güncel meselelere dair yol göstermeleri oradan çıkarmamız garip karşılanmamalı… Bu nedenle “Her konuya dini (Kur’an’ı) karıştırma” demenin benim açımdan...

5

Kimler Allah’a yakındır, yardımcıdır(Veli-Evliya)?

Kimler Allah’a yakındır, yardımcıdır(Veli-Evliya)?   Şimdiye kadar Allah’ın kullarına yakınlığını, yardımcılığını (velîliğini) açıklamıştık. Şimdi de esas konumuz olan “Evliyâüllah” ifadesinin gerçek anlamını tespit edip açıklayacağız. “Evliyâüllah” ne demektir?  Yukarıda  açıkladığımız, İslâm dışı bir “evliyâ”...

1

ÖRNEK DUALAR

ÖRNEK DUALAR Dünya insanlarının en ortak eylemidir dua. Çeşitli yollarla ve sözcükleri kullanarak dua ederiz. Kur’an’da ideal dua örnekleri buluruz. Kur’an’da dua sözleri içeren 200 civarında ayet vardır. Meselâ, Fâtiha Sûresi, önce Allah’ı veciz...