Çocuk Eğitimi: İnsan, Sorumlu ve Sorunlu Varlıktır

ÇOCUK EĞİTİMİ: İNSAN, SORUMLU VE SORUNLU VARLIKTIR

Çocuklarınızdaki bir tutum veya davranışın yanlış olduğundan emin iseniz, çocuklarınıza bunu ve gerekçesini onların anlayacağı dilde anlatınız. Onların bunu anladıklarından emin olduysanız, bunu onlarla tartışmayınız. Onlar, mantık ilkelerine sahip olmadıklarından onlarla bunu tartışma konusu yaparsanız, hem konu zedelenir, hem de saygınlığınız zarar görür.

Eğer bu yanlış tutum ve davranışlardan dolayı onlara şiddet uygular, hakaret eder veya onları hırpalarsanız, onların kişiliği yara alır. Zarar görmemek için savunma mekanizmaları geliştirir veya istenileni yapar gibi görünür. İleride ikiyüzlü, bukalemun bir kişilik ortaya çıkar. Bu kişilik, hem kendisini üzer, hem de güvenilmez kılar. Değişmesi için büyük zorluklar ve sıkıntılar çeker.

Ayrıca eğer varsa, çocuğun kullanacağı savunma mekanizmalarının kökleşmesine yol açmamalısınız. Onun iradesini baskı altına almamalı, olan biteni ve işaretleri iyi gözlemlemelisiniz.

Çocuğunuz, kendi sorumluluğu dışında büyük ölçüde özgür olmalıdır. Özgür olmalıdır ki kendi aklı, iradesi ve vicdanı gelişsin. Sorumlu olduğu alanlar zaten sınırlı olduğuna göre, yalnızca o konularda kararlı olmalı, diğer konularda onun kararlarına saygı duymalısınız.

Sorunları; gereksiz ve uzun uzadıya tartışmalara girmeden, ağır bedeller ödetmeden, kişiliğine zarar vermeden, tatlı bir disiplinle aşmalısınız.

Yetişkin (reşit) insanların tutum ve davranışlarındaki yanlışlık, yanlışın büyüklüğüne ve ağırlığına göre hem kendisinin, hem de çevresinin birtakım bedeller ödemesine neden olur. Bunlar, çoğu kez uzman gerektiren psikolojik, hukuki ve ahlaki sorunlardır.

Sorunlar karşısında öne sürülen savunma mekanizmaları, psikolojik açıdan konunun ciddiyetini gösterir. Yargıç karşısında öne sürülen savunma mekanizmaları, hukuki açıdan cezaların daha da ağırlaşmasına neden olur. Dini açıdan ise arkasına sığınılan bahanelerin veya savunma mekanizmalarının, güvenilmez kişiliğin oluşumunda ve dini kimliklerin sınıflandırılmasında önemli bir dayanak teşkil ettiğini bilmemiz gerekiyor.

Yetişkin insanlarla olan sorunlarınızı, eğer onlar izin veriyorlarsa, ancak rasyonel ahlaka, bilgi ve belgeye dayalı bir iletişimle çözebilirsiniz. Bunun dışındaki yöntemlerle, belki çözdüğünüzü zannedersiniz, ama zaaf anlarında aynı sorunun daha güçlü bir biçimde tekrar nüksettiğine tanık olursunuz. Bu ise, iletişim kazalarına, ilişkilerin ciddi biçimde zedelenmesine ve bozulmasına, kopmalara ve hatta şiddete bile neden olabilir.

İşte din, hukuk ve ahlak, bunun için vardır.

 

Çocuk Eğitimi

http://www.hakveadalet.com/cocukegitimi

 

Çocuk Eğitimi: İnsan, Sorumlu ve Sorunlu Varlıktır 

http://www.hakveadalet.com/insan-sorumlu

 

Çocuklar Genellikle Olumsuz Davranışları Örnek Alır 

http://www.hakveadalet.com/cocuk-ornek

 

Çocukça Yaşamlar– Ergence Tepkiler

http://www.hakveadalet.com/ergen-cocuk

 

İlahi Kültürde Eleştiri Kültürü ve Tövbe 

http://www.hakveadalet.com/ilahi-kulturde-elestiri-kulturu

 

Yalana Son Vermeden Güven Oluşmaz 

http://www.hakveadalet.com/yalanasonver

 

Yalansız Bir Dünya İstiyoruz 

http://www.hakveadalet.com/kurtulus-yalanason

 

İlkesiz İnsanların ve Hukuksuz Toplumun Problem Çözme Biçimi ve Yöntemleri   

http://www.hakveadalet.com/cahiliyede-problemcozme

 

Kimler uyarılardan rahatsızlık duyar?  

http://www.hakveadalet.com/kimler-uyarilar-ve-elestirilerden-rahatsizlik-duyar

 

Kur’an’da Dürüstlük  

http://www.hakveadalet.com/kuranda-durustluk

 

Dürüstlük Nedir, Ne Değildir?  

http://www.hakveadalet.com/durustluk-nedir-ne-degildir

 

 

Dürüstlük Bir Yaşam Biçimi  

http://www.hakveadalet.com/durustluk-bir-yasam-bicimi

 

Çocuklar Neden Ölmektedir?

http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir

 

Ateistçe Sorular: Çocuklar Neden Ölmektedir ve diğerleri 

http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir

 

Çocuk Evliliğini Meşrulaştırma Çabaları

http://www.hakveadalet.com/cocuk-evliligi-mesrulastirma

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir