Kadr Sûresi (97/25) ve Kadir Gecesi

Kadir gecesini kutlayanlar, aynı zamanda Kur’an’ın birkaç sayfalık mealini/ tercümesini okuyup anlamı üzerinde düşünseler, kendilerine iyilik ederler.

ORİJİNAL MAKALE 6 SAYFADIR.
MAKALENİN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİR 

AYDINLANMA GECESİ

İLAHİ BİLGİNİN VE İLAHİ HAKİKATİN ÖNEMİNİ, DEĞERİNİ VE GEREĞİNİ KAVRAMA – AYDINLANARAK GÜÇLENME (el-kadr) GECESİ

Kur’an, ilk kez Ramazan ayında, Kadir (ilahi bilginin ve hakikatin değerini ve gereğini -kadir kıymetini- kavrama) gecesinde, Allah Elçisi Muhammed (as)’e indirilmiştir. O ve diğer Müslümanlar, bu mesajı kavramış, içselleştirmiş, hayatlarına indirgemiş ve bunun sonucu aydınlanmışlardır. İşte bu aydınlanma, bir ömre bedeldir.

Her aydın, bir nedene dayalı olarak aydınlanmıştır. Aydınlanma, ancak doğru bilgi ve gerekli ilgiyle olur. Yer, mekân ve zaman sembolik öneme sahip şekilsel unsurlardır. Kur’an, hak ve adalet konusunda evrensel mesaj içeren temel bilgi ve hakikat kitabıdır. Bu aydınlananların davası, Allah’tan başka yüce kutsallar edinmemek, onların sözlü iletişimleri esenlik ve barış, son dilekleri ise, tüm varlıkların sahibine ve efendisine duydukları memnuniyettir.

 

DOĞANIN PLANLI PROGRAMLI OLMASI GİBİ HAYATI DA PLANLAYIP PROGRAMLAMAK

Allah; yaratmayı, plan ve programlı, ölçülü ve düzenli, dengeli ve uyumlu biçimde gerçekleştirmiştir. İnsanın gelişimi, yetişmesi ve neşvünema bulmasında, planlı ve programlı gece çalışması, daha etkilidir. Vahyin ana mesajını izlenmesi gereken hedef olarak görenler; kendileri ve diğer insanlarla ilgili ahlaki, sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel, sağlığa ve güvenliğe dair girdi ve çıktılarını, kâr ve zararlarını, kazanç ve kayıplarını gözden geçirmeli, bu plana uygun tedbirler almalıdır. Onlar; kısa vadeli, yıllık ve uzun vadeli planlarını, vahyin ana mesajında yer alan bu programa uygun yapmalıdır. Bu planların en ideali, bir ömre bedel olanıdır.

 

KADİR SÛRESİ

Kadr Gecesi: İlahi bilginin (el-ilm) ve hakikatin (el-hakk) değerini ve gereğini kavrama gecesi

 Kadr sûresi, 5 ayettir. Nebiliğin 4. yılında Mekke’de ilk inen bir sûrelerden biridir. Kendisinden önce 10 veya 20 küsur sûre inmiştir. Bunlar;

Alak – Kalem – Müzzemmil – Müddesir – Fatiha – Tebbet – Tekvir – A’lâ – Leyl – Fecr – Duha – İnşirah – Asr – Âdiyat –  Kevser – Tekâsür – Maun – Kâfirun – Fil – Felak – Nâs – İhlâs – Necm – Abese – Kadr

Bu sûreler, bir bütün olarak değil, onların bazı bölümleri inmiştir. “Biz onu indirdik” derken kastedilen işte bu sûrelerdeki ilgili temalardır.

 

Sûre, üç temadan oluşuyor:

I – “Biz onu aydınlanarak güçlenme (el-kadr) gecesinde indirdik. Aydınlanarak güçlenme (el-kadr) gecesinin ne olduğunu sen nerden bileceksin ki! Aydınlanarak güçlenme (el-kadr) gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” (97Kadr/1-3)

II – “Tüm bu süreçte melekler ve ilahi bilinç (ruh), Rablerinin bilgisi ve kontrolü dâhilinde her türlü görev gereği merhale merhale iner de iner.” (97Kadr/4)

 

İlahi bilginin ve ilahi hakikatin öneminin, değerinin ve gereğinin kavrandığı (el-kadr) gece, çok verimli bir gecedir. İşte o gece; hak ile batıl, reşitlik ile pespayelik, adalet ve zulüm, sorumluluk (takva) ile yozlaşmışlık (fısk), sadakat ile sahtelik (yalan) ayırt edilir. Bu ayırt etme bilinci, insan için hayati öneme sahiptir. Bu ayrımı yapabilen insan, aydınlanmıştır.

III – “O süreç, tan (şafak) vakti ağarmaya başlayıncaya kadar barış ve esenliktir (selâm).” (97Kadr/5)

İşte bu, Kitap’la bilinçlenmenin ve aydınlanmanın bir sonucudur. Bu sonuç, aynı zamanda amaçtır. Şafağın tomurcukları, selam biçiminde ortaya çıkar, görünür. Fışkıran tomurcuklar, barış ve esenliktir; güvendir, huzurdur, mutluluktur.

ORİJİNAL MAKALE 6 SAYFADIR.
MAKALENİN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİR 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir