İmam Rabbaninin Vahdeti Vücud Anlayışı

İMAM RABBANİ’NİN VAHDET-İ VÜCUD ANLAYIŞINDA İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR

İmam Rabbani, adıyla bilinen Faruki Sirhindi, M.1564-1624 (H.971-1034) tarihleri arasında Hindistan’ın Doğu Pencap’taki Sirhind’de dünyaya gelmiştir.

İmam Rabbani, teorik (felsefik-ideolojik) tasavvufun omurgasını oluşturan ve İslam dünyasında büyük tartışmalara neden olan ‘varlığın birliği’ (vahdet-i vücud) anlayışına karşı; ‘görülenlerin birliği’ (vahdet-i şühud) anlayışını savunmuştur.  Ancak vahdet-i vücud anlayışını bir taraftan İslam dışılıkla nitelerken diğer taraftan onu İslamileştirmeye çalışmıştır.

Bu çalışmada, tasavvufun içinden gelen ve bütün tasavvufçular tarafından kabul gören Rabbani’nin, sufilerde gördüğü kabul edilemez yanlışlardan alıntılar yer almaktadır.

 

Çalışmadaki başlıklar şunlardır:

 • Hayatı
 • Saraya Girişi ve Evliliği       
 • Eğitimi ve Tarikata Girişi    
 • Tarikatta Şeyh Makamına Geçişi ve Hapse Girişi     
 • Saraya Dönüşü, İşlediği Konular ve Vefatı       
 • Vahdet-i Vücud’u Benimsemesi ve Tövbesi       
 • Nebi ve Veli Üstünlüğüne, Şeriat ve Tarikata Bakışı

 

İMAM RABBANİ’NİN MEKTUBAT TERCÜMESİ’NDEN ALINTILAR    

 • İbn Arabi’ye ve Kitaplarına Bakışı 
 • Sufilerin İslam dışı Sözlerine Bakışı       
 • Vahdet-i Vücud (varlığın birliği)’a Bakışı         
 • Vahdet-i Vücud’a Karşı Vahdet-i Şühûd’u Savunması
 • Vahdet-i Vücud’la Vahdet-i Şühûd’u Uzlaştırma Gayretleri
 • Allah’ı Görüp Allah’la Konuştuklarını İddia Eden Sufileri Eleştirisi       
 • Araştırmaya ve Taklide Dayalı İmana Bakışı   
 • Mevlide ve Rüyaya Bakışı     
 • Peygamberin Rüyada Görülmesine Bakışı        

 

(Orijinal Dosyayı PDF olarak indir)  İmam Rabbaninin Vahdeti Vucud Anlayışı

 

 Ayrıca farklı açıdan değerlendirme için bkz.

http://www.saadettinmerdin.com/genel/109-imam-rabbani-vahdet-i-suhud.html

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir