Dini Kültürde Hurafe, Batıl İnanç, Büyü ve Uğursuzluk

DİNİ KÜLTÜRDE HURAFE, BATIL İNANÇ, BÜYÜ VE UĞURSUZLUK İNANCI

ORİJİNAL MAKALE  48 SAYFADIR. 
MAKALENİN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİR 
Dinin alternatifi; bazen hurafe, bazen büyüdür. Hurafeler, farklı dinlerin çeşitli görünümleridir; din adına üretilmiş büyüleyici yalanlar, palavralardır. Bazen kişilerin putlaştırılması, nesnelerin putlaştırılması veya görünmez gizli güçlerin putlaştırılması işte bu palavralarla mümkün olmaktadır.

Uğur/suzluk inancı, toplumun umutları ve korkularından beslenir. Esasında uğur ve uğursuz görülen her nesneye, olaya, kişiye, duruma veya eyleme olağanüstü bir güç atfedilmektedir. Örneğin, eğer bir şey veya kimse, uğurlu görülüyorsa onda öylesine olumlu bir üstün güç vehmedilir ki adeta hiçbir şey veya hiç kimse onun önüne geçemez. Yine bir şey veya kimse, uğursuz görülüyorsa, onda öylesine olumsuz bir üstün güç vehmedilir ki adeta ondan etkilenen hiç kimse o olumsuzluktan veya felaketten kurtulamaz. Oysa bu, boş bir iddia ve kocaman bir yalandır.

Bâtıl; hakikatin karşıtı, temelsiz, geçersiz, boş ve saçmasapan iddialardır. Bâtılın, ahlaki ve hukuki bir karşılığı yoktur. Bâtıl, hukuken geçersiz, ahlaken çürük argümanlardır. Esasında safsata, felsefik açıdan batıl olana bir örnektir.

Bu makaleyi yazarken başlangıçta şu rivayetler üzerinde araştırma ve inceleme yapmayı düşünmüştüm:

Uğursuzluk üç şeydedir: Atta, kadında ve evde.” (Buhari, Hadis No: 2858)

Hz. Aişe validemiz, yukarıdaki rivayete itiraz etmiş ve hadisin aslının şöyle olduğunu söylemiştir: “Cahiliye ehli şöyle derlerdi. ‘Uğursuzluk; atta, kadında ve evdedir.” (İbn Kuteybe, Tevilu’l-Muhtelifi’l-Hadis, 1/170)

Makale boyunca din alimlerinin konuyla ilgili değerlendirmeleri yer almaktadır.

 Ancak araştırdıkça gördüm ki konu, yalnızca uğursuzluk kavramıyla ilgili değildi. Onunla bağlantılı diğer kavramları da ele almak gerekiyordu.

Allah’ın dinine (İslam’a) göre, her şeyi görmek, her şeyi duymak, her şeyi bilmek ve her şeye güç yetirmek, yalnızca Allah’a ait niteliklerdir. Kısaca sınırsız üstün bilgi ve güç sahibi olan yalnızca Allah’tır. Bu iki nitelik, Allah’tan başkasına atfedilince, kula kulluk başlar, kaynak sömürüsü ve değer istismarı ortaya çıkar. İnsanlar, üstün bilgi ve üstün güç sahibi olduğuna inandıkları kişilerin veya varlıkların çevresinde kümelenir/toplanırlar. Bu kişilere veya varlıklara koşulsuz bağlanır, sorgusuz sualsiz her söylediklerine teslimiyet gösterirler.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: HURAFE – BATIL İNANÇ – BÜYÜ VE UĞURSUZLUK

UĞURSUZLUK: TANIM…

HURÂFE: TANIM…

UĞURSUZLUK: KAPSAM…

HURAFE: KAPSAM…

HURAFE ALANLARI VE ÖRNEKLERİ.

AİLE KONUSUNDAKİ HURAFELER..

UĞUR – UĞURSUZLUKLA İLGİLİ HURAFELER..

CENAZE İLE İLGİLİ HURAFELER..

ŞİFA İLE İLGİLİ HURAFELER..

TÜRBE – YATIR İLE İLGİLİ HURAFELER..

HIDRELLEZ İLE İLGİLİ HURAFELER..

BAHT AÇILMASIYLA İLE İLGİLİ HURAFELER..

NAMAZLA İLE İLGİLİ HURAFELER..

NAZARLA İLE İLGİLİ HURAFELER..

ADAK-KURBANLA İLE İLGİLİ HURAFELER..

MİSAFİRLE İLE İLGİLİ HURAFELER..

SİHİR – BÜYÜ – FAL – MUSKA İLE İLGİLİ HURAFELER..

AY VE GÜNEŞ TUTULMASI İLE İLGİLİ HURAFELER..

BÂTIL: TANIM…

BÂTIL İNANÇLAR NASIL OLUŞUR?.

HURAFENİN KAYNAKLARI VE NEDENLERİ.

1 –ÖNCEKİ DİNLERE VE KÜLTÜRLERE AİT BAZI UNSURLARIN İSLÂM’A TAŞINMASI.

2 – CEHALET..

3 – EŞYANIN TABİATININ VE BAZI TABİAT OLAYLARININ MAHİYETİNİN BİLİNMEMESİ.

4 – MEVZU (UYDURMA) HADİSLER..

5 – PSİKOLOJİK SEBEPLER..

6 – BATIL İNANÇ VE HURAFELERİ KONU EDİNEN YAYINLAR..

7 – CİN, PERİ VE DEV İNANCI.

8 – TAASSUP VE TAKLİT..

9 – KADINLAR HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAYIŞ VE UYGULAMALAR..

10 – MANEVİYAT ZAYIFLIĞI VE KOLAYCILIK..

BÂTIL İNANÇ VE DAVRANIŞLARIN SINIFLANDIRILMASI.

DİNLERİN HURAFELERE BAKIŞI.

FARKLI KÜLTÜRLERDE VE DİNLERDE UĞURSUZLUK..

BÜYÜ – SİHİR: TANIM…

BÜYÜ – SİHİR: KAPSAM…

DİNLER VE KÜLTÜRLERDE BÜYÜ VE SİHİR..

RİVAYETLERDE BÜYÜ..

KUR’AN’IN HURAFELERE BAKIŞI.

KUR’AN’IN UĞURSUZLUĞA BAKIŞI.

RİVAYETLERDE UĞURSUZLUK..

UĞURSUZLUKLA İLGİLİ RİVAYETLERE BAKIŞ.

UĞURSUZLUK İNANCI ŞİRKTİR..

ÜÇ ŞEYDE UĞURSUZLUK VARDIR: ATTA, KADINDA VE EVDE..

UĞURSUZLUĞA GETİRİLEN AÇIKLAMALAR..

UĞURSUZLUK OLSAYDI…..

UĞURSUZLUK ÜÇ ŞEYDE OLABİLİR..

  1. AİŞE’NİN İTİRAZLARI I.
  2. AİŞE’NİN İTİRAZLARI II.

UĞURSUZLUKLA İLGİLİ RİVAYETLERE RASYONEL AÇIKLAMA..

UĞURSUZLUK DİYE BİR ŞEY YOKTUR..

UĞURSUZLUĞA İTİBAR ETMEYİN..

UĞURSUZLUKLA İLGİLİ KAVRAMLAR: ŞU’M – TIYARA..

UĞURSUZLUK İNANCININ MÜSLÜMAN TOPLUMLARI ETKİLEMESİ.

SONUÇ: HURAFELERLE MÜCADELENİN ÖNEMİ.

KAYNAKÇA..

ORİJİNAL MAKALE  48 SAYFADIR. 
MAKALENİN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİR 

 

BÜYÜ İLE İLGİLİ GÖRSEL MEDYADAKİ KONUŞMALAR

Prof. Hayrettin Karaman – Büyü ve Hz Peygambere Büyü Yapıldı mı?

Prof. Abdülaziz Bayındır – Büyü

Mustafa İslamoğlu – Hurafe, batıl inanç, totem, put, büyü’ Putlaşma süreci

https://www.youtube.com/watch?v=xr3lnp8BE9k

Prof. Nevzat Tarhan – Büyü – Sihir ve Falcılık

https://www.youtube.com/watch?v=QNLm0DuOqjs

Ahmed Kalkan – Hz Peygambere Sihir/Büyü Yapıldı mı?

Prof Muhammed Nur Doğan – Peygamberimize büyü falan yapılmadı!

Prof. Caner Taslaman – Peygamberimizin Büyülendiğine Dair Hadis Doğru mudur?

Mustafa İslamoğlu – İslam’da asla uğursuzluk inancı yoktur

Emre Dorman – Kara Kedi Uğursuzluk Getirir Mi ? / Batıl İnançlar Nelerdir?

Akademisyenler – Hurafeler ve Batıl İnançlar – İskele Sancak 1

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir