Çocuklar Genellikle Olumsuz Davranışları Örnek Alır

İRADE KONTROLÜ OLMAYINCA, ÇOCUKLAR GENELLİKLE OLUMSUZ DAVRANIŞLARI ÖRNEK ALIR

Çocuk eğitiminde en zor iş, çocuğa irade kontrolünü kazandırmaktır. Hayatın bazı alanlarında sınırların olduğunu çocukların öğrenmesi zaman alır. Çocuklar; zamanı, gücü ve imkanları yönetmesini öğrenmeden irade kontrolünü kazanamazlar. Tüm bunlar ise, bilinçli bir disiplin gerektirir.

Öyle ya, bulduğu her şeyi yemek veya içmek, yahut yalnızca tek bir şeyi yemek, diğer yiyecek türlerinin tadına bile bakmamak; sağlıklı olup olmadığı düşünmeden canının istediğini giyinmek veya giyinmemek; ağzına geleni konuşmak; avazı çıktığı kadar uzun uzadıya bağırmak; başkalarına zarar verdiğini düşünmeden davranmak; balkona çıkıp aşağıdakilere ne bulursa fırlatmak; pazara gidince her tezgahtan mal aşırmak; trafiğe çıkınca, akan insan ve araç trafiğine aldırmaksızın koşturmak; hastane ortamı gibi toplu mekanlarda bağırıp çağırmak; koşarak ona buna çarpmak, bizi de, çocuğu da yorar.

İrade kontrolü, bir içdisiplin, bir özdenetim işidir. Bilgiyi, gücü, zamanı ve elimizdeki imkanları kullanırken bir takım sınırları gözetmek kaçınılmazdır. Bazı sınırlar, çocuğun, hem kendisi, hem de başkalarının lehine olan bir kontrol çizgileridir. Sınırlar; hukuktur; ahlaktır veya dindir. Toplum içinde yaşayan herkes, hukukun, ahlakın veya dinin, yahut her üçünün de sınırlarına tabidir. Bu sınırlar, ona kişilik kazandırır ve o da, bu kişiliğini, kendi yapısına uygun bir karaktere dönüştürür. Bu sınırlar, çocuğa bencil olmamayı, yalnızca kişisel menfaatini değil, başkalarının da haklarının olduğunu öğretir. Aksi takdirde onun, çıkarcı, bencil ve saldırgan kişilik yönü güçlenir.

Çocuklar irade kontrolünü kazanıncaya kadar, sorumlu oldukları konularda genellikle doğru veya yanlış olduğuna bakmaksızın hoşlarına giden ve kolaylarına geleni tercih ederler. Aile içinde çocuk eğitiminde herkes, doğru ve sağlıklı olanı tercih edip, tutarlı ve istikrarlı bir tutum içinde olursa, çocuğun gelişimi de sağlıklı olur. Ancak çocukların yanlış tercihlerini; bakışlarıyla, duruşlarıyla, sözleriyle ve davranışlarıyla destekleyen bir taraf olursa, onlar, kendi isteklerine kim karşılık veriyorsa, kendilerini gitgide ona yakın hissederler. Kendi seçimlerinin, yanlış bir davranış olduğunu düşünmeksizin, bu desteğin ve motivasyonun devamını ister ve bu kişiyi kullanırlar. Çocukların yanlış seçimlerini destekleyen kişiler, ya çocuğun ve herkesin takdirini kazanmayı amaçlayan zayıf karakterli, ya çok cahil, ya da çocuğa zarar vermek isteyen iyi niyetli olmayan insanlar olabilir.

Bu nedenle, çocuğun kötü davranışlarını çeşitli yollarla (kaş göz hareketiyle, onlara gülerek, onları alkışlayarak veya ödüllendirerek) destekleyen kişiler, ya kendilerini değiştirmeli, ya da çocuktan uzak durmalıdır. Başkasının canına veya malına verilen zarar (yalan ve iftira, balkondan birilerine bir şeyler fırlatmak, komşunun çocuğunu dövmek veya bir şeyler çalmak) alkışlanırsa, bu tutum çocukta pekişir ve tekrarlanır. Çünkü çocuk, irade kontrolünü kazanma aşamasında, zamanla, yanlış davranışlarını destekleyen kişilerin kontrolü altına girmekte ve sınırları gereksiz görmekte, sınırlardan söz edenlerden uzaklaşmaktadır. Bunun sonucu, ileride, anne babasına, öğretmenine, arkadaşına veya çevresine zarar veren saldırgan davranan bir kişilik ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak bir ailenin, % 90’ı eğitimli, bilinçli, tutarlı ve istikrarlı olsa da, orada yanlış davranışları örtülü veya açıktan destekleyen kötü bir örnek varsa, çocuğun eğilimi büyük olasılıkla ona olacaktır. Bu eğilim, ileride çocukta inanılmaz kişilik, karakter, ahlak sorunlarına yol açacak; onu başarısız ve mutsuz kılacak ve sık sık başını derde sokacaktır.

Çocuk Eğitimi

http://www.hakveadalet.com/cocukegitimi

Çocuk Eğitimi: İnsan, Sorumlu ve Sorunlu Varlıktır

http://www.hakveadalet.com/insan-sorumlu

Çocuklar Genellikle Olumsuz Davranışları Örnek Alır

http://www.hakveadalet.com/cocuk-ornek

Çocukça Yaşamlar– Ergence Tepkiler

http://www.hakveadalet.com/ergen-cocuk

İlahi Kültürde Eleştiri Kültürü ve Tövbe

http://www.hakveadalet.com/ilahi-kulturde-elestiri-kulturu

Yalana Son Vermeden Güven Oluşmaz

http://www.hakveadalet.com/yalanasonver

Yalansız Bir Dünya İstiyoruz

http://www.hakveadalet.com/kurtulus-yalanason

İlkesiz İnsanların ve Hukuksuz Toplumun Problem Çözme Biçimi ve Yöntemleri

http://www.hakveadalet.com/cahiliyede-problemcozme

Kimler uyarılardan rahatsızlık duyar?

http://www.hakveadalet.com/kimler-uyarilar-ve-elestirilerden-rahatsizlik-duyar

Kur’an’da Dürüstlük

http://www.hakveadalet.com/kuranda-durustluk

Dürüstlük Nedir, Ne Değildir?

http://www.hakveadalet.com/durustluk-nedir-ne-degildir

Dürüstlük Bir Yaşam Biçimi

http://www.hakveadalet.com/durustluk-bir-yasam-bicimi

Çocuklar Neden Ölmektedir?

http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir

Ateistçe Sorular: Çocuklar Neden Ölmektedir ve diğerleri

http://www.hakveadalet.com/cocuklar-neden-olmektedir

Çocuk Evliliğini Meşrulaştırma Çabaları

http://www.hakveadalet.com/cocuk-evliligi-mesrulastirma

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir