Kur’an’da Örnek İnsanlar ve Elçilerin Genel Özellikleri

KUR’AN-I KERİM’DE ÖRNEK İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

      “Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler. Şahitliklerinde de dürüsttürler.” 70Mearic: 32-33; 23Müminun: 8
      “Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.” 17İsra: 26
      “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın…” 17İsra: 35
      “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme.” 17İsra: 36
      “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma…” 17İsra: 37
      “(Onlar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” 25Furkan: 67
      (Onlar), yalan yere şahitlik etmezler.” 25Furkan: 72
      “Onlar: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver… derler.” 2Bakara: 201
      “İman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler ziyanda değildir.” 103Asr: 2-3
      “…Onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında “Selam!” derler (geçerler).” 25Furkan: 63
      “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler.” 9Tevbe: 71
      “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” 61Saff: 2
      “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın…” 49Hucurat: 11
      Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin…” 49Hucurat: 12
      “ Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sağlam söz söyleyin ki, yaptığınız işleri düzeltsin…” 33Ahzab: 70-71
      “Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar sağduyu sahipleridir.” 39Zümer: 18

KUR’AN AHLAKIYLA AHLAKLANMIŞ ALLAH RESULÜ;

 • Hayatını; insanları kötü koşullara sürükleyen hurafelere ve insan onurunu alçaltan putlaştırıcı anlayışlara karşı mücadeleye adadı. 5Maide: 103; 6En’am: 138-139; 16Nahl: 116; 9Tevbe: 31; 10Yunus: 18; 21Enbiya: 36
 • Tüm yaşantısını Kur’an-ı Kerim‘e göre düzenledi. 27Neml: 92; 28Kasas: 85; 34Sebe’: 50; 43Zuhruf: 44
 • Sorumluluklarını yerine getirip yalnızca Allah’ a umut bağladı.  13Ra’d: 30; 42Şura: 10
 • Ömrünü sırf hakka davetle geçirdi. 28Kasas: 87-88
 • Yapmayacağı şeyleri söylemedi. 26Şuara: 226; 61Saff: 2-3; 62Cum’a: 5
 • İnsanlar arasındaki sorunları hak ve adaletle çözümledi. 42Şura: 15; 49Hucurat: 10
 • Haksızlıklara karşı güç birliği yaptı. 26Şuara: 227
 • Erdem karşıtı davranışlara asla destek olmadı. 28Kasas: 86
 • İnandığı değerler uğruna hayatını ortaya koydu. 2Bakara214; 9Tevbe: 117; 48Fetih: 18
 • Kesin bilmediği ve emin olmadığı konularda fikir yürütmedi. 49Hucurat: 6; 17İsra: 36; 3Al-i İmran: 66
 • Verdiklerinin yeterli görülmesi ve sakındırdıklarından kaçınılması gerektiği indirilen kitapta bildirildi. 59Haşr: 7
 • Önemli konularda daima yakın dostlarıyla görüş alışverişinde bulundu ve onların görüşlerine değer verdi. 3Al-i İmran: 159; 42Şura: 38
 • Gerçek üstünlüğü; etnik özelliklere, dini kökene veya maddi zenginliğe değil, erdemli davranışlara bağladı. 2Bakara: 111,113; 49Hucurat: 13; 57Hadid: 20; 62Cumu’a: 6
 • Sorumluluğu insan kapasitesine ve güç yetirilebilirliğe bağladı. 2Bakara: 286; 64Teğabun: 16; 65Talak: 7
 • Cinsiyet ayrımı yapmanın dini bir dayanağının olmadığını inandığı hak kitapla kıyamete kadar tüm insanlığa duyurdu. 6En’am: 137,139-140; 43Zuhruf: 17-18; 58Mucadele: 1
 • Ekonomik gelirleri hak ve adalet ölçülerince bölüştürerek insanlar arasında olabildiğince paylaşmayı ve kardeşlik duygusuyla kaynaşmayı ahlaki bir değer olarak sundu. 59Haşr: 7,9
 • Şirk, ikiyüzlülük, kendini beğenmişlik gibi her türlü manevi kirden arındırmak için mücadele verdi, kitabı ve bilgece davranmayı öğretti. 62Cumu’a: 2
 • Getirdiği kitapla insan ilişkilerinde uygarca davranmayı dini bir değer olarak sundu. 24Nur: 27-28,58-61; 33Ahzab: 53-55
 • İbadetle ticareti birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olarak gördü. 62Cum’a: 10-11
 • Topluluk içinde ikili gizli konuşmayı doğru bulmadı. 4Nisa: 114; 58Mucadile: 8
 • Toplu oturumlarda yeni gelen misafirlere yer açmanın gereğine kadar gerektiğinde ayrıntıları önemsedi. 58Mucadile: 11

Turgut ÇİFTÇİ

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir