Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar?

Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar?

ATEİSTLERİN SORUNU, İKNA OLABİLECEKLERİ BİLGİYE SAHİP OLMAMA PROBLEMİ DEĞİLDİR

Ateistlerin, deistlerin veya agnostiklerin büyük çoğunluğunun sorunu bilgi problemi değildir. Diğer bir ifadeyle onlar, ikna olacakları bir bilgiye ulaşamadıkları için değil Kur’an’da bildirilen hak ve adalete dayalı sınırlamaların onları rahatsız etmesinden dolayı Kur’an’da bildirilen dine karşıdırlar. Din karşıtlıklarını sonradan üretilen kitaplar ve sonradan üretilen düşünceler üzerinden yapmaktadırlar. Şunun bilinmesi gerekir ki ilk önce yazılan siyer kitapları Kur’an’dan 100 yıl, hadis kitapları 200 yıl, tefsir kitapları  300 yıl sonra yazılmıştır. Kur’an’dan 100,200 veya 300 yıl sonra yazılmış insan ürünü  kitapları, Kur’an’ı çürütmede kullanmak, mantık ilkeleriyle tutarlı değildir.

BİLİMSEL DÜNYA GÖRÜŞÜ İDDİASI TAM BİR ALDATMACADIR

Ateistlerin en fazla iddia ettikleri, “Bilimsel takılıyorum, bilime uyuyorum” sözü aldatıcı ve ayartıcı bir sözdür. Aramızda yerçekimi yasasını, hijyenik ortamlarda yaşamayı, sağlıklı besinleri yemeyi, bilgisayar ve otomobil kullanmayı reddeden biri mi var? Bilimsel bir dünya görüşü diye bir görüş yoktur ki kimse bilimsel takılsın. Bilimsel dünya görüşü olmayınca, bilimsel takıldıklarını ve bilime uyduklarını iddia edenlerin savları aldatıcı ve ayartıcı bir tutumdur.

Bilim derken kastedilen pozitif bilimdir. Pozitif bilim herhangi bir dünya görüşü vaz etmez (ortaya koymaz). Kur’an merkezli bir dinde rasyonel düşünen Müslümanlar için kendilerinden istenen her şeyin mantıki, ahlaki ve rasyonel gerekçeleri vardır. Dogma ise, mantıki, ahlaki temelden ve gerekçeden yoksun, sorgulamasız körü körüne kabullerdir. Dogma kime yakışıyor ve yapışıyorsa onun üzerinde durur. Din hakkındaki ön yargılarından dolayı din konusunda objektif bir şekilde konuşmayı reddeden herkesin dogmaları vardır.

ATEİSTLER KALICI VE EVRENSEL BİR AHLAKİ PARADİGMAYA SAHİPLER Mİ?

Tanrı karşıtları, sanıldığı gibi doğrudan Tanrı’ya değil Kitabına karşıdırlar. Kitaptaki bildirilen değerlere… Ateistler, sınırlardan rahatsızlık duyarlar. Ahlaktan söz ediyorsanız sınırlardan rahatsız olmamanız gerekir. Ancak yanlış sınırlardan rahatsız olabilirsiniz ve olmalısınız.

Ateist olduklarını iddia edenler, kendilerine göre ahlakın şartlarını ortaya koysunlar. Saysınlar, yazsınlar bir yerlere… Öyle yuvarlak ifadelerle geçiştirmeden… Yazsınlar kendi paradigmalarını…. Örneğin,  sözünde durmak ahlakın şartları arasında yer alabilir mi? Yalan söylememek? İftira atmamak? Kimseyle ve kimsenin değerleriyle alay etmemek? Saygısız davranmamak? Aldatmak? Kimseye haksızlık etmemek? Adil olmak? Çalmamak? Kimseyi rahatsız etmemek? Kimseye zarar vermemek? Hilekar olmamak? Tuzak kurmamak? Açık sözlü, açık yürekli olmamak? Emin olmadığı, araştırmadığı konuda ahkam kesmemek? Art niyetli olmamak? Ayrımcılık yapmamak? Hırs ve ihtiraslarıyla hareket etmemek? Kompleksli ve kaprisli davranmamak? Yapay, yapmacık, sahte davranışlardan kaçınmak? Yanlış yaptığında özür dilemek ve verdiği zararı telafi etmek?

Şimdi, bunlara kim sahip ise, o ister Müslüman olsun, isterse olmasın ahlaklıdır. Böyle bir kişinin ahlaklı insanlarla iyi ilişkiler içinde olması doğaldır. Bu konularda her biri yanlış yapamaz mı? Yapabilir. Ancak sonuncu maddeye riayet etmesi koşuluyla ahlaklıdır. Müslümanın farkı; a) O bunların yanlış olduğuna inanır, bunların yanlış olduğunda hiçbir kuşkusu yoktur. b) Bunların yanlış olduğuna inanmanın yanı sıra Allah’ın da bunları yanlış gördüğünü ve yaptığının karşılıksız kalmayacağına inanır ve bundan da kuşku duymaz. c) O inancında olduğu sürece, bunlar, dönemsel, bölgesel veya konjonktürel değil kalıcıdır ve evrenseldir. Ateistler de kendi farklarını bir paradigmaya dönüştürsünler. İşte Müslümanların paradigması veya manifestosu:

http://www.hakveadalet.com/wp-content/uploads/Buyruklar.gif

Ateistlerin ortak bir paradigması yok, bir manifestosu yok. Kim Kur’an’da bildirilenlerin yanlış olduğunu iddia ediyorsa öncelikle bu iddia sahibi, kendi kişisel görüşünü, kendi kişisel paradigmasını ortaya koymalıdır. Siz birine sataşıyorsanız, taş atıyorsanız kendi varlığınızı ortaya koymalısınız. Siz kimsiniz, neyi savunuyorsunuz bunu ortaya koymalısınız. Gaz gibi, görünmediği halde bulunduğu kabın şeklini alan, görünmez olan bir varlıkla bilek güreşi yapamazsınız. Size, sizin değerlerinize saldırıyor ancak kendisi görünmüyor, kendi değerleri görünmüyor. Bu adil bir tartışma, adil bir karşılaşma değil. Kimse değerleri bilinmeyen birinin abuk subuk sorularına cevap yetiştirmek zorunda değil.

DÜNYADA YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR İSLAM’A MAL EDİLEBİLİR Mİ?

Bir ateist, nasıl ki tüm ateistlerin yaptığından sorumlu tutulamaz ise, Müslümanlar da kendisini İslam’a nispet eden insanların yaptıklarından sorumlu tutulmazlar. Diğer taraftan, Müslümanlar ateistler gibi değildirler. Çünkü onların bir kitabı, yazılı belgeleri vardır. Yazılı belgeye dayanan toplumlar hukuk toplumları, yazılı belgeye dayanmayan topluluklar kabile, aşiret yapısına benzerler. Kitap, bir inanca dayalı  belli ilkeleri ve değerleri olan bir sözleşmedir. Evet, Müslümanların bir kitabı vardır; ona uygun davranırlar ise onların bu davranışları, İslam’a nispet edilir, yoksa İslam’a mal edilemez. İşte bu, tutarlılığı esas alan bilimsel bir tespittir. Örneğin, bir Hıristiyan kendi kitabına aykırı davrandığı zaman bu davranış Hıristiyanlığa mal edilmez. Tevrat’a ve İncil’e aykırı davranan bir Yahudi veya Hıristiyan bakarak Tevrat’ veya İncil’e saldıran bir kişinin ahlakı da yoktur, bilimsel iddiası da sahtedir. Öyleyse dünyada yaşanan olumsuzluklara bakarak Kur’an, İslam ve Allah hakkında iddialarda bulunmak mantıkdışıdır, bilimdışıdır ve ahlakdışıdır.  Turgut ÇİFTÇİ

AYRICA KONUYLA İLGİLİ YAZARIN DİĞER YAZILARI İÇİN BKZ.

Ateistçe Sorular: Çocuklar Neden Ölmektedir ve diğerleri

Evrim Ağacı Soruları: Sekiz Büyük Felsefi Soru

Ateist, Ahlaki Erdemlere Bağlı Müslüman Kadar Erdemli Olabilir Mi?

Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar? 

Ateizmde ve Deizmde Paradigma Sorunu

Moda Akımların Rüzgârına Kapılarak İtibar Ve Güç Kazanmak (Ateizmi ve Deizmi slogana ve şov aracına dönüştürmek)  

Dinlerde Tanrı Anlayışı

Evrim Tarihi

You may also like...

2 Responses

  1. 25 Aralık 2015

    […] Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar? […]

  2. 06 Mart 2016

    […] Ateistler Kimdir, Ne İstiyorlar? […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir