Zihinsel Algılama Sorunlarına Karşı Yeşil Çay

Zihinsel algılama sorunlarına karşı yeşil çay ve L-teanin-

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA

Zihinsel algılama sorunları” günümüz modern toplumunun önemli sorunlarından biri olarak gösterilmektedir. Yürütülen saha çalışmalarında, bu sorunun toplumlarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında yaygınlık gösterdiği, depresyon, gerginlik ve yüksek eğitim seviyesi arasında yakın ilişki bulunduğu gözlenmiş. Yani toplum modernleştikçe zihinsel algılama sorunları oranında artış görülüyor. Bu tip zihinsel algılama sorunlarının demans ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli derecelerde ileri algılama bozuklukları ile doğrudan ilişkisi bulunup bulunmadığı henüz tam olarak açıklanamamış. Ancak hafif algılama bozukluğu vakalarında bir yıl içerisinde Alzheimer hastalığına geçiş oranı yüzde 10-15 civarında iken, sağlıklı yaşlılarda bu risk sadece yüzde 1-2 oranında tespit edilmiş. Yani risk oranında belirgin bir artış gözleniyor. Bu nedenle, daha sağlıklı bir yaşlılık dönemi için gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Demans ve Alzheimer hastalığı denince doğal ürünler arasında akla ilk olarak ginkgo biloba yaprağı özütü ve soya fasulyesi ürünleri (soya proteini ve izoflavonu) geliyor. Geliştirilen bir doğal formül ile yürütülen ve yeni yayımlanan bir klinik çalışmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi yeşil çay Uzak Doğu toplumlarının vazgeçilmez bir içeceği ve sağlık için yararlarına ilişkin yeni yeni deneysel bulgular sıklıkla bilimsel yayın organlarında yer alıyor. Yeşil çayın deneysel olarak ortaya konulan bir diğer özelliği ise nöroprotektif olması; yani sinir hücrelerini hasarlara karşı koruyor. Yeşil çay içerisinde bulunan gama amino bütirik asidin beyinin kelime hafıza kapasitesini artırdığı ve 55 yaş üzeri bireylerde algılama yetersizliği azalttığı klinik olarak da gösterilmiş. L-Teanin ise zihinsel strese karşı rahatlatıcı etkisi bilinen bir amino asit türevi. Bu maddenin deney hayvanlarında deneysel olarak oluşturulan hafıza hasarına karşı koruyucu etkisi bulunduğu da tespit edilmiş. Bu bulgulardan hareketle hazırlanan ve yeşil çay özütü (360 miligram) ve L-teanin (60 miligram) karışımı taşıyan yeni bir formülasyonun çeşitli hayvan modellerinde olumlu cevap vermesi üzerine, araştırıcılar klinik bir çalışma yürütmüşler.

Hafif sorunlarda çok yararlı

Bilimsel ölçekte tasarlanan ve yürütülen klinik çalışmada 45 gönüllüye “yeşil çay özütü ve teanin karışımı” uygulanırken, 46 gönüllüye benzer görüntüde boş ilaç verilmiş. Deney süresi olan 16 hafta boyunca ilaçların uygulaması yapılmış. Sekiz ve 16’ıncı haftalarda gönüllülerde zihinsel kapasitedeki değişimi değerlendirecek nöropsikolojik testler uygulanmış. Sonuçlar elekroensefalogram vasıtasıyla da irdelenmiş. Yapılan değerlendirmelerde geliştirilen bu formülün hafif algılama bozukluklarında yararlı olabileceği, gözler açık ve okuma durumunda beyinin teta aktivitesi artırdığı sonucuna varılmış.

http://www.stargazete.com/pazar/yazar/prof-dr-erdem-yesilada/zihinsel-algilama-sorunlarina-karsi-yesil-cay-ve-l-teanin-haber-349828.htm

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir