Kişilik ve Karakter Üzerine

KİŞİLİK VE KARAKTER FARKLILIĞI

Kişilik, kişinin düşünce ve inancındaki kararlılığı ifade ediyor. Haktan ve adaletten yana biri kararlı olabildiği gibi haksız ve zulüm taraftarları da kararlı olabilirler. Güçlü kişilik, kişinin inancındaki azmi anlatmaktadır. O yüzden güçlü kişiliği susturmak ve durdurmak çok zordur. Onun söyleyeceği şeyler hiç bitmez. Onun anlatmak ve yapmak istedikleri çoktur. Zayıf kişiliklerin söyleyecekleri ve yapacakları oldukça sınırlıdır. Kararlı olmadıkları için başarısız olmaya mahkûmdurlar.

Güçlü kişiliğe sahip olmak, başarılı ve üstün gelmede önemli bir etkendir. Toplumda öne çıkanlar, güçlü kişiliklerdir. O yüzden güçlü kişiliklerin, hayran sayısı fazladır. Onların iyisi çok iyi, kötüsü de çok kötü şeyler yapabilir. İyiler nasıl daima iyilik üretme peşinde koşarlarsa, kötüler de kötülük üretmek için büyük çaba harcarlar ve bunun için her yolu denerler. Önemli olan onların başarılı olması, bulundukları ortama egemen olmalarıdır. Karşılarında başka birinin öne geçmesine tahammül edemezler. Elbette güçlü kişilikle zayıf kişilik arasında onlarca ton ve onların davranış kalıpları vardır.

Karakter ise, kişinin davranışlarında ve ahlakındaki tutarlılığı ve estetiği ifade ediyor. İnsan ilişkilerinde izlenen seyir, uyarılar ve eleştiriler karşısında takınılan tutum, karakterle ilgilidir. Kişinin yakın çevresini güçlü veya zayıf kişiliklerden tercih etmesi de, yine karakterle ilişkilendirilebilir. Medeni veya ilkel davranışlarımız, çevremizdeki insanları memnun veya rahatsız eden davranış kodlarımız, karakterimizi ortaya koymaktadır. Sağlam karakter, güven verir ve kendisini cazibeli kılar. Sağlam karaktere sahip olmak, etki ve iz bırakmada önemli bir etkendir. Bozuk karakter, bencildir. Söz ve davranışları arasında tutarsızlık vardır. Zaafları ve korkuları yüzünden erdemli davranmaz. Sorun ve gerginlik çıkmasından fena halde çekinir. Bu durum sorunların daha da büyümesine yol açar ve kendisini güvenilmez kılar. Bozuk karakter, uzun vadede ne kimseye güvenir, ne de kendisine güvenilir.

Bozuk karakterli bir kişide ahlaki erdemler adeta tersyüz edilmiştir; Güçlünün yanında alçakgönüllü, zayıfın karşısında kibirli bir tutum sergiler. Düşmanına dostça, dostuna düşmanca davranabilir. İçinden mutsuz iken mutlu, mutluyken mutsuz görünebilir. Güvensiz ortamlarda dışa dönük, güvenilir ortamlarda içe dönük yaşayabilir. Kötülük yapan kişiler hakkında empati kurup onların durumunu anlayışla karşılayacak argüman geliştirirken, iyilik yapan insanlar hakkında empati kurmayı pek denemez. Mantıksal tutarlılığa önem verir, ancak vicdanının sesine kulak vermez. O yüzden, bahane üretmesi, iğnelemesi, savunma mekanizmalarına sarılması, dolaylı yalanlara başvurması ve asılsız suçlaması hızlı ve güçlü, haksızlığa uğrayanlarla empati kurması ve sorunların çözümüme katkı sağlaması ise yavaş ve zayıftır. Elbette sağlam karakterle bozuk karakter arasında da onlarca ton ve onların davranış kalıpları vardır.  (Turgut ÇİFTÇİ)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir