Gelenek, Din ve Modernite Düzleminde Kadın

GELENEK, DİN VE MODERNİTE DÜZLEMİNDE KADIN Dinin alternatifi, ne gelenektir, ne de modernite… Modernite, geleneğin alternatifidir; gelenek de modernitenin… Din ise, hak ve adalettir (Bkz. 7/159,181); öyleyse dinin alternatifi hakların gaspını ve zulmü savunan...