Hıristiyanların Suçu/Günahı Ne – Kilise Dogmaları ve Mantık İlkeleri

HIRİSTİYANLARIN SUÇU – GÜNAHI NE?
Bir ayakkabı alırken bile, önce kafamızda ne alacağımızı olgunlaştırır, onlarca mağazaya bakar ve belki ondan sonra satın alırız. Kimimiz ise aceleye getirmeyeyim, iyice araştırayım diye alışverişi erteler.

Avrupa’daki bir Hıristiyan, üşendiği, araştırmadığı ve hazıra konduğu için Kilise’nin dogmalarına tabi olur. Bu bir seçim. Herkesin seçimlerinin sorumluluğu, yine kendisine aittir. Bunu başkasına yükleyemez.

İsa’nın, hem Meryem’den doğduğunu kabul etmek, hem de İsa’yı tanrı kabul etmek bir paradokstur. Tanrı, birisinden doğuyor ise, doğuran da tanrı kabul edilir. Nitekim Meryem de, tanrılar panteonunda yerini almıştır. Yetmez, Hıristiyan konsillerin demokratik (!) kararıyla, ölümünden sonra bilmem kaç yıl geçmiş kişiler, aziz (evliya) kabul edilmiş ve tanrılar panteonuna yerleştirilmiştir. O iş, orda kalır mı? Papa ve papa adayları da sıradaki yerlerini almışlardır.

Ne olmuştur? Kendi yarattıkları kutsallara atfedilen sözler ve kararlar tartışılamaz hale gelmiştir. Büyük halk yığınları; sorunlarını, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını gidersin diye bu kutsallardan medet bekler hale gelmiştir. Bu yapay kutsallar, kendilerine yardım etsin diye, yapay kutsallara hibe adı altında zavallı halk Kilise’ye yardım etmiştir. Yapay kutsallar kendilerini korusun diye yola çıkmışlar; ama kendileri Kilise’nin bekçiliğini, avukatlığını ve koruyuculuğunu yapmışlardır.

Allah, insanlara görme, duyma ve muhakeme yetileri vermiştir. Kişisel çıkarlarımız için nasıl gözlerimizi, kulaklarımızı dört açıyorsak evrensel değerler (din) için, başkalarının hayatlarını da etkileyen hak ve hakikat için daha fazla mesai ve daha fazla enerji harcamalıyız.


KİLİSE DOGMALARI VE MANTIK İLKELERİ

1 – Hz İsa’nın hem insan, hem peygamber, hem Tanrı’nın oğlu, hem de Tanrı olduğu iddiası… Özdeşlik ilkesine aykırı..


2 – İnsanların doğuştan günahkar (asli günah) olduğu iddiası…

Hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesine aykırı..


3 – İsa’nın başka insanların günahı için kendisini kurban ettiği iddiası…

Suçun bireyselliği ilkesine aykırı…


4 – Tanrı’nın İsa’nın vücudunda bedenleştiği iddiası… (Acı çeken, ölen dirilen, insan biçimcilik= antropomorfizm) Tanrı, hem insan, hem tanrı değildir.

Çelişmezlik ilkesine aykırı…


5 – Tanrı’nın, kurtuluşun ve günahtan temizlenmenin Tevratla (yasayla) mümkün olmayacağını insanlara ispatlamak ve göstermek için Tevrat’ı gönderdiği ve tek kurtuluşun ve günahtan temizlenmenin İsa’ya imanla (İsa’nın insanların günahlarına kefaret olarak çarmıha gerildiğine ve onun Tanrı olduğuna imanla) mümkün olduğunu gösterdiği inancı… O zaman binlerce yıldır yaşayanların durumu ne olacak?

Hakkaniyet ilkesine aykırı…


6 – Papanın ve Kilise otoritelerinin masumiyeti (yanılmazlığı) inancı…

İnsanın doğasına ve gerçeklik ilkesine aykırı…


7 – Temel inanç esaslarının ilahi kitapla değil Konsillerce belirlenmesi… Kutsal kitapların indiriliş amacına aykırı…

Çelişmezlik ilkesine aykırı…


8 – Pavlus’un gördüğü halüsinasyonların (Şam vizyonu), teslis ve inkarnasyon gibi temel inanç esaslarına referans olması…

Somut delil ilkesine aykırı…


9 – Her pazar yapılan Ekmek-Şarap Ayini’nde, ekmeğin İsa’nın bedenini, şarabın İsa’nın kanını sembolize ettiğine inanılması ve bunları yiyip içince İsa’yla bütünleştiklerine inanılması…

Hakikat ilkesine aykırı…


10 – İncil’de İsa’nın, insanlara Tevrat’ın bütün hükümlerinden sorumlu olduklarını söylemesine rağmen Tevrat’ı hükümsüz kılmaları…

Çelişmezlik ilkesine aykırı…


11- Kitaplarında ikona türü pagan adetleri yasaklandığı halde, İsa’nın, Meryem’in ve azizlerin resimleri ve ikonalarına mabetlerde yer vermeleri ve onlara yönelik dua etmeleri…

Çelişmezlik ilkesine aykırı…


12 – İsa, hayatında bir kez bile domuz eti yemediği halde domuz eti yemekle övünmeleri ve İncil’de içki kötülendiği halde (Luka 1:15) içkiyi ibadetlerinin bir parçası haline getirmeleri…

Çelişmezlik ilkesine aykırı…


13 – İsa’nın Tanrı olduğunu iddia ettikleri halde İncil’de Yahya tarafından vaftiz edildiğinin bildirilmesi… Tanrı’nın dine giriş törenine ihtiyacı olabilir mi, Tanrı, günahından dolayı vaftiz edilir mi?

Çelişmezlik ilkesine aykırı…

 

14 –İsa’nın, bir taraftan Meryem’den dünyaya geldiğini kabul edip, bir taraftan da İsa’nın tanrı olduğunu iddia etmeleri… Tanrı’yı bir anne mi doğurdu? Tanrı’nın annesi de mi Tanrı’dır?

Özdeşlik ve tutarlılık ilkesine aykırı…

 

 

 

You may also like...

2 Responses

 1. Necla dedi ki:

  Çok iyi özetlemişsiniz . Ağzınıza saglık…

 2. adem dedi ki:

  Bir çelişki de benden:
  Tanrılarını öldüren cinayet aletini kutsal saymaları. Cinayet aletini kutsallaştırmak yerine tam tersi lanetlemeleri gerekirdi.

  İsa haç şeklindeki çarmıha gerilerek ölmeyip, ok ve yay ile öldürülseydi kutsal ikonları gerilmiş yay mı olacaktı.
  Evrensel akıl ve mantık ile ters bir durum.
  saygılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir