İçiniz, dışınız kadar pirüpak mı?

İÇİNİZ, DIŞINIZ KADAR PİRÜPAK MI?
Pek çok insan; elini, yüzünü, ayağını, yediklerini, içtiklerini ve giydiklerini temiz tutmak için büyük çaba harcar; çünkü insan hayatında temizlik çok önemlidir.

Abdest alan insanın, bu temizliğe ne kadar özen gösterdiğine tanık oluruz. Fizyolojik olarak sağlıklı olmamız ve sağlıklı yaşamamız büyük ölçüde bu temizliğe bağlı. Ancak bu temizliğin önemine ve gereğine inanmadan ve bunun için yeterli emek harcamadan temizlik gerçekleşmez. Sonuç olarak maddi temizlik, elbette önemlidir ve takdire şayandır.

Bilmeliyiz ki iç dünyamızın temizliği, maddi temizlik kadar ve hatta ondan daha da önemlidir. İnsanın iç dünyası, karmaşık iç dinamiklere sahiptir. Çünkü insan, yaşadığı ortamda, toplumda ve coğrafyada yoğun dış uyarıcılara maruz kalır. Bilgi alıcılarımız ve dış dinamikler, zihin dünyamızı, duygularımızı, düşüncelerimizi ve inançlarımızı ister istemez etkiler. Bu etkilenme, zihnin ve duyguların sağlıklı çalışıp çalışmamasıyla doğrudan ilgilidir. Sağlıklı çalışmadığı zaman zihinsel (mental) ve duygusal sorunlar baş gösterir. Bazen bu sorunlar, öylesine güçlü olur ki beden sağlığımızı bile etkiler. Nasıl ki, beden ve kostüm temizliği, kendiliğinden olmuyorsa, karmaşık iç dinamiklere sahip insanın, bunca dış uyarıcılar ve bilgi bombardımanı karşısında iç dünyasının temizliği de kendiliğinden olmaz.

İnsanın iç dünyasını temiz tutması, onu her türlü artniyetten ve sonradan edinilen tortulardan arındırması ve bilinçli ve kararlı bir zihinsel çaba içine girmesine bağlıdır. İç dünyasında nerelerin, ne ölçüde kirli olduğunu bulması, bilmesi ve bunun için uygun arıtma araçlarını kullanması gerekir. İnsan, ancak yoğun zihinsel çabayla bunları bilebilir ve bunları, kendi gelişiminin önündeki büyük engeller görerek derin komplekslerinden kurtulabilir.

Yalnızca zihinsel değil, sözlü ve davranış düzeyindeki olumlu değişimin, insanın hem kendisine, hem de çevresine olumlu yansımaları olur. Bu sayede kirlerden, paslardan ve islerden arınık, saf-sade-doğal ve temiz insan konumuna yükselir.

İç dünyası hastalıklı insanın durumu, bedenen hasta olan kişinin durumundan daha risklidir. O yüzden, dış temizliğe gösterdiğimizin özenin aynısını ve belki daha fazlasını iç dünyamızı temiz tutmak için de göstermeliyiz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir