Bir Parazit Konaktan Ne Kadar Faydalanır?

BENZER KONULAR

1 Yanıt

 1. Hayat dedi ki:

  Hayata dair sorunlar karşısında ortaya çıkan İLGİ GRUPLARI çok güzel sınıflandırılmış. Buna göre;
  1. Başkasının sırtından geçinerek ilgilenenler: Paraziter (asalak/beleşçi) yaşam
  2. İstismar ve sömürmeye izin vererek ilgilenenler: Rezervuar(y…ataklık) konak yaşamı
  3. Karşılıklı çıkar sağlamak için ilgilenenler: Mutual yaşam
  4. Sığıntı gibi yaşayarak ilgilenenler: Kommensal yaşam
  5. Mevcut konağı yetersiz başka konak bularak ilgisini başka alanlara kaydırarak ilgilenenler

  Parazitler, bazen canlıların kanını emerek, bazıları hastalık bulaştırarak konakladıkları canlıyı sömürür, adeta onların etinden, sütünden, kanından, canından beslenerek hayatlarını sürdürürler. Parazitler genellikle virüsler, bakteriler, mantarlardan oluşurlar. Konak dışında yaşayan parazitler bit, pire, kene, uyuz vb.lerden oluşur.

  Simbiyotik (birbirinden yararlanma) ilişkilerde parazit yaşam ve konak ilişkisi biyolojinin temel konularından biridir. Canlılarda özgür (bağımsız) yaşam ile parazit yaşam ayrı ayrı kutuplarda yer alır. Özgür yaşam ile parazit yaşam arasında da diğer yaşam şekilleri görülebilir. Özgür yaşam bağımsız yaşamı temsil ederken, parazit yaşam dereceleri farklı da olsa diğer bir canlıya bağımlı olarak yaşamayı temsil eder.
  Parazitin gelişimini tamamlarken geçici olarak kullandığı konağa ise ara konak denir.
  Eğer parazitin evriminde birden fazla ara konak bulunuyorsa bunlar konak zincirinde yer alış sırasına göre birinci ara konak, ikinci ara konak gibi isimlerle tanımlanır.
  Parazitin erişkin veya eşeyli çoğalan dönemini barındıran konağa son (kesin) konak denir.
  Bazen parazitler konak konusunda seçici davranırlar, buna parazitin konak özgüllüğü denir.
  Parazitin neslinin devamlılığını sağlayan konak rezervuar (kalıcı rezervasyon yaptırmış) konaktır.
  Parazitin, larva döneminde yaşamasını, dağılımını ve uygun son konaklar bulunmadığı zaman doğada yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayan konaklar, paratenik konaklardır.
  Evrimini tek konakta tamamlayan parazite monoksen parazit, birden fazla konakta tamamlayan parazit, heteroksen parazittir.
  Normalde yaşadığı konaktan başka bir konakta yerleşen parazite şaşkın parazit denir.
  Evrimlerinin sadece belli bir döneminde parazit yaşama uyum sağlayan diğer dönemlerde özgür yaşayan parazitler, dönemli (periyodik) parazitlerdir.

  Parazitler konakladıkları canlıya birtakım olumsuz etkilerde bulunurlar:
  1-Doku ya da organların zedelerler.
  2-Beslenmeyi olumsuz yönde etkilerler.
  3-Dokuları sıkıştırır, organları tıkarlar.
  4-Doku ve hücrelerde irkilmelere neden olurlar.
  5-Toksik etkide bulunurlar.
  6-Eritme etkileri vardır.
  7- Kan tablosunda değişime yol açarlar.
  8- Dokularda değişime yol açarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir