" /> Hak ve Adalet - Hak En Önemli İlke, Adalet Vazgeçilmez Bir Değerdir - Part 16

Hak ve Adalet

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek 4

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek

Din anlayışımızdaki yaygın sorunlardan biri; veli, evliya, şeyh, efendi veya pir diye isimlendirilen bazı insanların, Allah ile diğer sıradan(!) insanlar arasında aracı olacağına ve onları Allah’a daha çok yaklaştıracağına inanmaktır. Aracı olarak kabul edilen...

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor? 0

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor?

Kuran’da der ki: “Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir” (Hûd 18, En’am 21) Peki niye böyledir? Neden zalimlerin en büyüğü, Allah hakkında yalan uyduranlardır? Öldürenlerin, çalanların, tecavüzcülerin, sahtekârların daha zalim olması gerekmez mi?...

Evrim Tarihi 2

Evrim Tarihi

BİYOLOJİK DÜNYANIN KÖKENİNE DAİR GÖRÜŞLER VEYA EVRİM TARİHİ “Yeryüzünde gezip dolaşın (araştırın) da Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığını inceleyin.” (29Ankebut/20)   Makale biraz uzun oldu. Giriş, sonuç ve ilgi çeken bölümlerinin okunmasında yarar var. 🙂...

Kişilik ve Karakter Üzerine 0

Kişilik ve Karakter Üzerine

KİŞİLİK VE KARAKTER FARKLILIĞI Kişilik, kişinin düşünce ve inancındaki kararlılığı ifade ediyor. Haktan ve adaletten yana biri kararlı olabildiği gibi haksız ve zulüm taraftarları da kararlı olabilirler. Güçlü kişilik, kişinin inancındaki azmi anlatmaktadır. O...