" /> Hak ve Adalet - Hak En Önemli İlke, Adalet Vazgeçilmez Bir Değerdir - Part 12

Hak ve Adalet

En Büyük Zulüm ve Bilgisizlik 0

En Büyük Zulüm ve Bilgisizlik

ALLAH’A GÖRE EN BÜYÜK ZALİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?“Allah hakkında yalan uydurandan… daha zalim kim vardır?” (6/21,93,144; 7/37; 10/17; 11/18; 18/15; 29/68; 39/32; 61/7)Bu kadar çok ayette ve bu kadar ciddi vurguyla geçmesi, “Allah...

Bilgisizlik ve Dini Sorumluluk 0

Bilgisizlik ve Dini Sorumluluk

Bilgisizlik ve Dini Sorumluluk Kur’an’ın tanımladığı Müslümanlık, babadan ve atadan devralınan bir miras veya kalıtımla gelen bir gen değil, ciddi emekle ve araştırmalarla ulaşılan bir sonuçtur, ideal düzeydir, kesin bilgidir. Hiç kimse oturduğu yerden...

Dinlerde Tanrı Anlayışı 0

Dinlerde Tanrı Anlayışı

DİNLERDE TANRI ANLAYIŞI Dünya nüfusunun % 90’nından fazlası yaratıcı bir Tanrı’nın var olduğunu biliyor ve ona inandığını söylüyor. Onları birbirinden ayıran en temel ayraç, tanrı anlayışlarında ortaya çıkıyor. Dünyada ne kadar dini anlayış varsa,...

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek 4

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek

Din anlayışımızdaki yaygın sorunlardan biri; veli, evliya, şeyh, efendi veya pir diye isimlendirilen bazı insanların, Allah ile diğer sıradan(!) insanlar arasında aracı olacağına ve onları Allah’a daha çok yaklaştıracağına inanmaktır. Aracı olarak kabul edilen...

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor? 0

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor?

Kuran’da der ki: “Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir” (Hûd 18, En’am 21) Peki niye böyledir? Neden zalimlerin en büyüğü, Allah hakkında yalan uyduranlardır? Öldürenlerin, çalanların, tecavüzcülerin, sahtekârların daha zalim olması gerekmez mi?...

Evrim Tarihi 2

Evrim Tarihi

BİYOLOJİK DÜNYANIN KÖKENİNE DAİR GÖRÜŞLER VEYA EVRİM TARİHİ “Yeryüzünde gezip dolaşın (araştırın) da Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığını inceleyin.” (29Ankebut/20)   Makale biraz uzun oldu. Giriş, sonuç ve ilgi çeken bölümlerinin okunmasında yarar var. 🙂...