" /> Demet Özkan | Hak ve Adalet - Part 2

Kategori Demet Özkan

4

Kuran’a Göre Siyasetin Temel İlkeleri

İslam ülkeleri diye isimlendirilen ülkelere baktığımızda, çoğunlukla savaş, kaos, yoksulluk, geri kalmışlık ve bunların yanı sıra fikir hürriyetinin, sorgulamanın, eleştirinin olmadığı bir baskı ortamı görüyoruz. Bu durumun nedenlerinden bazıları dış faktörler olsa da, sorumluluğun...

0

Emin Beldeler

İslam ülkeleri “emin” beldeler olmalıydı. Hak ve özgürlüklerin en çok tesis edildiği, güvenilir, adaletli, barışın hakim olduğu beldeler.. Müslümanı, gayrimüslimi herkes oraya sığınmalıydı; burada başıma bir iş gelmez diye. Ne yazık ki tam tersi...

0

Kitleleri Etkileme ve Yönlendirmede Dinin Rolü

Öteden beri kalabalıkları etkileme ve yönlendirmede en etkili unsur din olmuştur. Neden en etkili? Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Bir görevliye işinizi hallettirmek istediğinizde sizi pek dikkate almayabilir. Ancak üst mevkideki birinin selamı...

0

Peygamberler “Kutsal”a Dokundu

Bazen düşünüyorum… Peygamberler ne kadar zor bir iş yaptılar. Belki de dünyanın en zor ve en riskli işini… İnsanların kutsallarına dokundular çünkü. “Bu kutsal bildikleriniz var ya, aslında kutsal değil” dediler. “Onlara koşulsuzca bağlanmayın,...

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek 4

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek

Din anlayışımızdaki yaygın sorunlardan biri; veli, evliya, şeyh, efendi veya pir diye isimlendirilen bazı insanların, Allah ile diğer sıradan(!) insanlar arasında aracı olacağına ve onları Allah’a daha çok yaklaştıracağına inanmaktır. Aracı olarak kabul edilen...

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor? 0

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor?

Kuran’da der ki: “Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir” (Hûd 18, En’am 21) Peki niye böyledir? Neden zalimlerin en büyüğü, Allah hakkında yalan uyduranlardır? Öldürenlerin, çalanların, tecavüzcülerin, sahtekârların daha zalim olması gerekmez mi?...