" /> Turgut Çiftçi | Hak ve Adalet - Part 10

Kategori Turgut Çiftçi

Kişilik ve Karakter Üzerine 0

Kişilik ve Karakter Üzerine

KİŞİLİK VE KARAKTER FARKLILIĞI Kişilik, kişinin düşünce ve inancındaki kararlılığı ifade ediyor. Haktan ve adaletten yana biri kararlı olabildiği gibi haksız ve zulüm taraftarları da kararlı olabilirler. Güçlü kişilik, kişinin inancındaki azmi anlatmaktadır. O...

İmam Rabbaninin Vahdeti Vücud Anlayışı 0

İmam Rabbaninin Vahdeti Vücud Anlayışı

İMAM RABBANİ’NİN VAHDET-İ VÜCUD ANLAYIŞINDA İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR İmam Rabbani, adıyla bilinen Faruki Sirhindi, M.1564-1624 (H.971-1034) tarihleri arasında Hindistan’ın Doğu Pencap’taki Sirhind’de dünyaya gelmiştir. İmam Rabbani, teorik (felsefik-ideolojik) tasavvufun omurgasını oluşturan ve İslam dünyasında büyük...

Kur’an Sûrelerinin Dizilimi 3

Kur’an Sûrelerinin Dizilimi

Kur’an, Allah’ın kitabıdır. Topluca ve bir defa da değil 23 yıllık peygamberlik periyodunda, ihtiyaca binaen, belli bir düzen ve disiplin içinde bölüm bölüm indirilmiştir. Kur’an’daki konuların birincil ve ikincil önceliği bu dizilim hakkında bilgi...

0

İslam Tarihi – Medine Dönemi

Hz. Muhammed’in Medine Dönemi Medine, Mekke’nin kuzeyinde, üç tarafı dağlarla çevrili, güneyi ise ovalık bir şehirdir. Havası güzel, toprağı ziraata elverişli, hurmalıkları boldur. Medine veya Rasûlullah’ın hicretinden önceki ismiyle Yesrib, o zamanlar top­lu bir...

0

Hz Aişe Hz Peygamber’le Kaç Yaşında Evlendi?

Hz Aişe, Hz Peygamber’le Kaç Yaşında Evlendi? Hz. Peygamberin, kaç yaşında kiminle evlendiği konusu rivayetlerde (hadislerde) ve siyer kitaplarında anlatılmıştır. Kur’an’da evlilik yaşı konusunda somut bir rakam verilmemiştir.  Bu bağlamda Hz Aişe’nin kaç yaşında...

0

Kur’an’dan Anne-Baba Üzerine İlahi Mesajlar

KUR’AN’DAN ANNE-BABA ÜZERİNE İLAHİ MESAJLAR “Allah ile beraber başka ilahlar edinme, yoksa kınanmış ve kendi başına (yapayalnız ve yardımcısız) kalırsın. Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenize ve anne-babaya iyilikle davranmaya hükmetmiştir. İkisinden birisi yahut her...

0

Sevgi, Enerji Kaynağı ve Umut Deposudur

SEVGİ, ENERJİ KAYNAĞI VE UMUT DEPOSUDUR Tembelliğin en önemli nedenlerinden biri de sevgisizliktir. Sevgi görmemeden değil, sevgi duymamadan söz ediyorum. Çünkü sevgi, büyük bir enerji ve motivasyon kaynağıdır; insanı harekete geçirir, ona yorgunluğu unutturur....