" /> Hak ve Adalet - Hak En Önemli İlke, Adalet Vazgeçilmez Bir Değerdir - Part 3

Hak ve Adalet

0

Yalana Son Vermeden Güven Oluşmaz

YALANA SON VERMEDEN GÜVEN OLUŞMAZ Biraz konuşkan, biraz asosyal, biraz dışa dönük, biraz az konuşuyor, biraz çok konuşuyor, biraz geçimsiz, biraz cins, biraz olumsuz, biraz hırçın, biraz yemeğe düşkün, biraz aceleci, biraz zevzek, biraz...

0

Elalem Putu

ELALEM PUTU Ne yazık ki gösteriş eksenli, ikiyüzlü ve riyakâr yaşayanların, uğruna her şeyi heba ettikleri, bir puttur. Bu kişiler, doğru – yanlış ayrımı yapmadan herkesi memnun etme uğruna, küçük ve basit kişisel menfaatları...

0

Sitedeki Tüm Yazılar ve Makaleler

TURGUT ÇİFTÇİ’YE AİT YAZILAR AKIL, BİLGİ VE SORGULAMAK Turgut Çiftçi – Aklın İşlevi, Bilim ve Bilginlik http://www.hakveadalet.com/aklin-islevi-bilim-ve-bilginlik Turgut Çiftçi – Sorgulamak ve Akıl Yürütmek  http://www.hakveadalet.com/sorgulamak-ve-akil-yurutmek Turgut Çiftçi – Bilgisizlik ve Dini Sorumluluk  http://www.hakveadalet.com/bilgisizlik-ve-dini-sorumluluk Turgut Çiftçi...

0

Bütün Genellemeler Yanlış mıdır?

BÜTÜN GENELLEMELER YANLIŞ MIDIR? Düşünen, konuşan, sorgulayan, üreten, dik durmasını bilen, önüne gelene boyun eğmeyen kafalara tüm insanlığın ihtiyacı vardır. Genellemeler bir kural veya yasa değil insanlardaki egemen bakış açılarıdır. Bilimsel anket ve istatistikî...

0

Tembellik, Her Türlü Kötülüğün Anasıdır

TEMBELLİK, HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN ANASIDIR! Tembellik bencilliği; bencillik kibri; kibir gösterişi, yalanları ve riyakârlığı; riyakârlık korkuları; korkular ise kıskançlığı tetikler, artırır ve büyütür. Tembellik başarısızlığa, başarısızlık kıskançlığa, kıskançlık bencilliğe, bencillik sorumsuzluğa, sorumsuzluk güvensizliğe, güvensizlik...