" /> Demet Yaşar | Hak ve Adalet - Part 2

Kategori Demet Yaşar

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek 4

Allah’a Yaklaşmak İçin Aracılar Edinmek

Din anlayışımızdaki yaygın sorunlardan biri; veli, evliya, şeyh, efendi veya pir diye isimlendirilen bazı insanların, Allah ile diğer sıradan(!) insanlar arasında aracı olacağına ve onları Allah’a daha çok yaklaştıracağına inanmaktır. Aracı olarak kabul edilen...

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor? 0

Din ve zulüm yan yana nasıl gelebiliyor?

Kuran’da der ki: “Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir” (Hûd 18, En’am 21) Peki niye böyledir? Neden zalimlerin en büyüğü, Allah hakkında yalan uyduranlardır? Öldürenlerin, çalanların, tecavüzcülerin, sahtekârların daha zalim olması gerekmez mi?...

1

Zoru Seçmek… Peki Ama Neden?

Bütün devrimler – yenilikler – değişimler zoru seçmekle başlar. Çünkü alışılagelmiş olan; kolay ve bir o kadar da güvenlidir. Her insanın içinde bir içgüdü olarak kolay ve güvenli olan şeyleri seçme eğilimi yatar. İnsanların...

0

Moda ve Kölelik

“Moda” diyorlar adına… Taklitçilikten ve tektipçilikten başka ne getirdi dünyaya? Tek tip insanlar… Tek tip amaçlar ve heyecanlar… Özenti… Giyim kuşam ve tavırlarda tektipçilik… Karakter ve kişilik değil midir insanı insan yapan? Ne zamandır...

0

Yıldızların Düşündürdükleri

Dünyanın içinde bulunduğu Güneş Sistemi ve Güneş Sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu Gök Adası… En az 200 milyar yıldızı barındıran Samanyolu Gök Adası, bütün evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde bir noktadan farksız. Bu 200 milyar yıldızdan biri...

Takım tutar gibi fikir tutmak… 0

Takım tutar gibi fikir tutmak…

Bir fikri ya da düşünceyi, bilgi sahibi olmadan kabul etmekle, bilgi sahibi olmadan reddetmek arasında hiç bir fark yoktur. Savunduğunuz ya da reddettiğiniz fikirler hakkında yeterli bilgi sahibi misiniz? Yoksa sırf, çevreniz, yakın gördükleriniz...