İslam’da Kölelik Yok, Dünya’da Kölelik Var

İslam, insanın onurlu ve özgür bir yaşam sürmesi üzerine kurulu bir din. Ki affedilmez suç olarak gösterdiği olgu şirk (Allah’a ortaklar isnat etme) kavramı; insanın başkalarına kul-köle olması, onların her dediğini kendi aklını, vicdanını...